gemeente amersfoort

persbericht gemeente amersfoort - maandag 4 juli 2011

botulisme in vijver vreeland

in de vijver bij vreeland in het soesterkwartier zijn meerdere eenden aangetroffen die gestorven zijn door botulisme. de dode dieren zijn geruimd. om geen onnodige risico's te nemen heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst. de borden wijzen op de gevaren van botulisme. gemeente en waterschap raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. ook huisdieren kunnen ziek worden of doodgaan van het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe vijvers of sloten. de temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. doe dat niet zelf, maar bel de gemeente op het algemene telefoonnummer 14033. raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. medewerkers van de gemeente zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

meer informatie over botulisme is te vinden op de website van waterschap vallei & eem www.wve.nl. kijk onder actueel en kies dan dossiers.

Deel: ' Botulisme in vijver Vreeland in Amersfoort '


Lees ook