Gemeente Alkmaar


Rechter heft bouwstop op en wijst schorsingsverzoek van ondernemers af

Alkmaar, 19 maart 2003

Bouw AZ stadion kan met onmiddellijke ingang worden hervat

Het college van B&W van Alkmaar heeft verheugd gereageerd op de uitspraak van de rechter om de bouwstop van het AZ stadioncomplex KooimeerPlaza met onmiddellijke ingang op te heffen. Tegelijk heeft de rechter het verzoek van bezwaarmakende ondernemers om schorsing van de beslissing op bezwaar d.d. 19 februari jl. afgewezen.

In een persbericht van de rechtbank naar aanleiding van de uitspraak van vandaag staat: "De rechter heeft het verzoek van AZ Vastgoed BV toegewezen en de schorsing opgeheven. Het verzoek van de ondernemers is afgewezen. Deze uitspraak brengt mee dat AZ Vastgoed BV met de bouw mag beginnen. Te zijner tijd volgt een uitspraak in de bodemzaak, betreffende het beroep van de ondernemers tegen het besluit van de gemeente van 19 februari 2003."

Zorgvuldig
Met de heldere uitspraak van de rechter voelt de gemeente zich gesterkt in haar opvatting de afgelopen jaren zorgvuldig de noodzakelijke procedures te hebben doorlopen. Daarbij rekening houdend met belangen van alle betrokken partijen. Op 19 februari jl. repareerde het college van B&W van Alkmaar de eerder afgegeven bouwvergunning waartegen ondernemersvertegenwoordigingen bezwaar hebben gemaakt. Daarbij is tegemoet gekomen aan en rekening gehouden met de belangen van zowel AZ als de bezwaarmakers.

Mededingingswet niet van toepassing
In het persbericht van de rechtbank naar aanleiding van de uitspraak van de rechter staat dat: "De bouwvergunning heeft behalve op het stadion zelf ook betrekking op een aantal commerciële ruimten en bedrijfsruimten. Volgens de vergunning moet hierin grootschalige detailhandel komen, binnen een bepaald thema.
De gemeente heeft bij de beslissing op bezwaar voorwaarden verbonden aan de invulling van deze ruimten. Voorafgaande aan de beslissing op bezwaar is tussen de verschillende partijen een principe-akkoord gesloten waarin zij zich met die voorwaarden akkoord hebben verklaard. Een definitief akkoord is echter nog niet totstandgekomen. De ondernemers bestrijden niet de voorwaarden op zich, maar zij vrezen dat die voorwaarden mogelijk in strijd zijn met de Mededingingswet. De rechter heeft echter geoordeeld dat de Mededingingswet niet van toepassing is op de beslissing op bezwaar waarin de voorwaarden zijn opgenomen, zodat het betoog van de ondernemers niet opgaat "

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouw AZ stadion kan met onmiddellijke ingang worden hervat '
Lees ook