BOUW- EN HOUTBOND FNV

Werkgevers willen Bouw-cao afbreken

Werkgevers willen Bouw-cao afbreken

PERSBERICHT

Bouw- en Houtbond FNV: Werkgevers willen Bouw-cao afbreken

"De werkgevers zijn er op uit de Bouw-cao tot de grond toe af te breken. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren." Dat zegt onderhandelaar Dick van Haaster van de Bouw- en Houtbond FNV in reactie op het besluit van de werkgevers om de cao-onderhandelingen op te schorten. Op 20 februari zal de Landelijke Vakgroepsraad Bouw van de bond de stand van zaken bespreken.

De werkgevers legden de bonden in de vierde onderhandelingsronde op
16 februari plotseling een totaalbod voor. Kern van dat bod wordt gevormd door een voorstel om studie te doen naar de toekomstige structuur van de cao. Daarbij zou bekeken moeten worden in hoeverre de ontwikkelingen in de bedrijfstak een aanpassing van de cao-structuur noodzakelijk maken. In afwachting van de uitkomst van die studie willen de werkgevers de huidige cao nagenoeg onverkort handhaven tot 1 januari 2000. Over slechts enkele punten, waaronder het vroegpensioen en het loon, wilden de werkgevers afspraken maken. Nadat de bonden hadden laten weten alleen zaken te willen doen over een brede cao, lieten de werkgevers de volgende dag weten de onderhandelingen op te schorten.

Óen studie naar de cao-structuur is voor de Bouw- en Houtbond FNV alleen bespreekbaar als de huidige cao als uitgangspunt wordt genomen~, reageert Van Haaster. ~Maar de werkgevers hebben er blijk van gegeven de cao helemaal uit te willen kleden. En dat is voor ons onbespreekbaar, we laten de cao niet afbreken. Er is dan ook geen enkele aanleiding om nu niet gewoon te onderhandelen over alle ingediende voorstellen. Maar voordat ze überhaupt besproken zijn, komen de werkgevers al met een uiterst smal totaalbod. Dat is onbestaanbaar. De ontwikkelingen op tal van terreinen staan niet stil. Je kunt de tijd niet zomaar een jaar stil zetten en doen alsof er niets gebeurt. Dan zouden we onze achterban ook niet serieus nemen.
Daarom willen we ook voor dit jaar een volwaardige cao afsluiten met afspraken over zaken als arbeidsomstandigheden, vorstverlet, WAO en vakopleiding. En met inkomensverbeteringen voor de werknemers en uitkeringsgerechtigden, want de bouw heeft goed gedraaid en dat mag best in de inkomens tot uitdrukking komen.

ym zich over de ontstane situatie te beraden, heeft de Bouw- en Houtbond FNV besloten de Landelijke Vakgroepsraad Bouw bijeen te roepen. De vakgroepsraad komt op zaterdag 20 februari in Woerden vanaf 10.00 uur bijeen.

Deel: ' Bouw- en Houtbond FNV Werkgevers willen Bouw-cao afbreken '
Lees ook