Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen
· Rhijnhofweg 8 - bouw garage/berging
Ingekomen sloopaanvragen
· Zoutkeetlaan 3 - slopen jachtwerf
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
· Haarlemmertrekvaart 10 - verbouw en uitbreiding woonhuis
· Rijnsburgerweg 80C - bouw serre
· Dorpsstraat 7 - plaatsen dakopbouw en uitbreiden woonhuis
· Hendrik Jesselaan 28 - vergroten woning
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 30 augustus t/m 12 september op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Hofdijck 54 - vernieuwen en vergroten woning
De hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen van 30 augustus t/m 27 september op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Deel: ' Bouw- en sloopvergunningen gemeente Oegstgeest '
Lees ook