Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
20 september 2001

Bouw- en sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 20 september 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het plaatsen van een dakopbouw aan de Rieteiland 66, verleend en verzonden: 12 september 2001

* het plaatsen van een scooter/rolstoelberging aan de Clavecimbellaan 33, verleend en verzonden: 12 september 2001
* het tijdelijk oprichten van een scooter/rolstoelberging aan de Triangelstraat 35, verleend en verzonden: 12 september 2001
* het geheel vernieuwen van een tuinhuisje aan de Lange Kleiweg 120, verleend en verzonden: 12 september 2001

* het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Laan van Ypenburg 108, verleend en verzonden: 12 september 2001

* het veranderen van een gevel aan de Steenplaetsstraat 4, verleend en verzonden: 12 september 2001

* het oprichten van een serre aan de Kerklaan 167, verleend en verzonden: 12 september 2001

* het oprichten van 8 woningen aan de Ypenburg, Boswijk, Fase 4, 5 en 6, verleend en verzonden: 12 september 2001
* het geheel vernieuwen van een tuinhuisje aan de Lange Kleiweg 120, Kavel 50, verleend en verzonden: 12 september 2001
* het vergroten van een dakopbouw aan de Rieteiland 82, verleend en verzonden: 12 september 2001

* het plaatsen van een fietsenberging aan de Hoornbruglaan 24, verleend en verzonden: 12 september 2001

De volgende sloopvergunning ligt eveneens ter inzage:
* het gedeeltelijk slopen van een gebouw (13/15/17/11a/11b/11c/43 en 51) te: Lange Kleiweg 5-167

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouw- en sloopvergunningen gemeente Rijswijk '
Lees ook