Provincie Noord-Holland

Datum 6-2-2003 14:20:00

Onderwerp Bouw fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal gaat niet door

Rienk vd Veen
In een brief aan het provinciebestuur van Utrecht delen GS van Noord-Holland mee de voorbereidingen voor de bouw van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevegt te beëindigen. In een brief aan het provinciebestuur van Utrecht delen GS van Noord-Holland mee de voorbereidingen voor de bouw van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevegt te beëindigen.

Voor de bouw van deze brug hadden vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Abcoude en Loenen op 30 september 1999 een intentieverklaring getekend. Tijdens de periode van voorbereiding en onderzoek is echter twijfel gegroeid over het aantal fietsers dat van de brug gebruik zou gaan maken. De aanvankelijke prognoses gingen uit van ca 450.000 fietsers die jaarlijks de oversteek zouden maken. Naderhand zijn die verwachte aantallen naar beneden bijgesteld tot 150.000-200.000. Toen vervolgens de lagere gebruikscijfers gezet werden naast de inmiddels fors gestegen bouwkosten, is besloten niet langer uit te gaan van een vaste oeververbinding maar de mogelijkheden van een pontverbinding te bezien. Onderzoek wees evenwel uit dat aan een pont exploitatie- en veiligheidsproblemen verbonden zijn waarvoor de betrokken partijen geen oplossing konden bieden.

In de brief vragen GS aan mede-financier provincie Utrecht of deze provincie definitief van medewerking aan de fietsbrug afziet. Indien dat het geval is concluderen GS dat het project, dat opgenomen is in het Fiets- en Wandelplan Noordelijke Vechtstreek, het Groen Netwerk Groene Hart, het Strategisch Groenproject AmstelGroen en het Recreatief Fietsverbindingen Plan Utrecht, op dit moment niet uitgevoerd kan worden.

Inlichtingen: Rienk vd Veen, tel. (023) 514 43 09 of (06) 28 63 96 68

Deel: ' Bouw fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal gaat niet door '
Lees ook