Actueel

Bouw in Haarlemse binnenstad kan doorgaan.

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 4-10-2001

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem hebben diverse (bouw- en sloop-)vergunningen verleend in verband met het realiseren van een nieuw gerechtsgebouw (met parkeergarage) en de verbouwing van het concertgebouw in Haarlem.
In verband daarmee is bezwaar gemaakt door enkele omwonenden en mensen die zich om andere redenen verbonden voelen met de (historische) binnenstad van Haarlem.
Om schorsing van de betreffende besluiten te bewerkstelligen werden tevens verzoeken om voorlopige voorziening ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem. Gelet op de belangen van de Haarlemse rechtbank bij de bouwplannen, is de behandeling van deze zaken geschied door een andere rechtbankpresident, namelijk de Utrechtse.

Op 27 september 2001 werden de betreffende verzoeken om voorlopige voorziening ter zitting behandeld. Aan het einde van deze zitting bepaalde de president dat zij over een week uitspraak zou doen. Vanmorgen is bekend gemaakt dat de president de verzoeken heeft afgewezen. Dat betekent dat de uitvoerders van de bouwplannen aan de slag kunnen.
Komende week wordt de schriftelijke uitspraak verwacht, waarin de motivering van de afwijzing van de verzoeken om voorlopige voorziening is neergelegd.

Deel: ' Bouw in Haarlemse binnenstad kan doorgaan '
Lees ook