Gemeente Uithoorn

BOUW KINDERHOSPICE BIEZENWAARD
Vanaf volgende week starten we met de werkzaamheden voor de bouw van een kinderhospice van Stichting Ons Tweede Thuis aan de Anton Philipsweg bij het Libellebos. Stichting Ons Tweede Thuis beheert in de regio een aantal woon- en dagbestedingsvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Tegelijkertijd gaan we de naastgelegen kinderboerderij "de Olievaar" herinrichten.

Kinderhospice Biezenwaard
Het kinderhospice Biezenwaard dat naast de kinderboerderij komt te liggen wordt een woonvoorziening voor ernstig zieke kinderen. Deze kinderen verblijven nu vaak langdurig in een ziekenhuis. De nieuwe voorziening geeft deze kinderen de mogelijkheid om in een meer huiselijke sfeer te verblijven en toch de medische en verpleegkundige zorg te krijgen die zij nodig hebben. De direct naastgelegen kinderboerderij biedt de hier verblijvende kinderen en hun bezoekende broertjes en zusjes goede mogelijkheden om anderen kinderen te ontmoeten.

Wijzigingen kinderboerderij
Vanwege de bouw van het kinderhospice verandert de inrichting van de kinderboerderij ingrijpend. Om ruimte te maken voor de toegangsweg en weides worden bomen en heesters gekapt. Op het terrein zelf gaan we sloten graven en andere dempen. De oude stalletjes worden gesloopt en vervangen door één grote nieuwe stal. Er komt een nieuwe ingang naar de kinderboerderij aan de Johan Enschedeweg.
Bij het gebouw van het kinderhospice komt aan de kant van de kinderboerderij ook een lokaal voor natuureducatie. Hierdoor kunnen ook bij slecht weer natuureducatielessen worden gegeven op de kinderboerderij. Ook komt er een kiosk en een terras waar de bezoekers van de kinderboerderij een kopje koffie of een ijsje kunnen kopen.

Tijdelijke sluiting kinderboerderij
Vanwege deze werkzaamheden sluit de kinderboerderij voor bezoekers vanaf zaterdag 14 februari. De bouw van de nieuwe stal en het renoveren van het terrein rondom de stal duurt ongeveer 4 maanden.
Naar verwachting kunnen we de kinderboerderij in de zomer heropenen. Een deel van het terrein is dan nog niet klaar omdat de bouw van het kinderhospice zeker tot begin 2004 gaat duren. Over de precieze datum informeren wij u via deze pagina.

Samenwerking op de kinderboerderij
Als in de zomer de bouw van de kinderboerderij klaar is, komt er een aantal nieuwe medewerkers bij. Zij gaan de beheerder helpen bij het verzorgen van de dieren. Deze helpers zijn gehandicapten die hiermee een zinvolle dagbesteding krijgen op de kinderboerderij. Een begeleider van stichting Ons tweede Thuis gaat deze groep ondersteunen.

VENTBELEID

Op 3 januari 1984 is het huidige ventbeleid door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Omdat dit inmiddels enige tijd geleden is, heeft het college dit beleid nader bekeken en op een aantal punten geactualiseerd.
Onder venten met goederen wordt verstaan: de uitoefening van kleinhandel, waarbij de goederen aan willekeurige voorbijgangers wordt aangeboden, dan wel het huis-aan-huis aanbieden van goederen. Voordat een definitief besluit over het nieuwe beleid wordt genomen, worden belanghebbenden tot uiterlijk 10 maart 2003 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierover schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Laan van Meerwijk 16, alhier, kenbaar te maken. Het nieuwe beleid is in te zien in het Gemeentelijke Informatie Centrum, Laan van Meerwijk 16, alhier en in de Bibliotheek., Alfons Arienslaan 1, alhier. Na 10 maart 2003 neemt het college, met in acht name van de binnengekomen zienswijzen, een definitief besluit over het ventbeleid.

Deel: ' Bouw kinderhospice Biezenwaard gemeente Uithoorn '
Lees ook