Gemeente Breda


BOUW KUNSTWERK WOLFSLAAR HERVAT

De bouw van het architectonisch platform in het park Wolfslaar wordt begin volgende week hervat. Na overleg met de Rijksdienst voor Monumenten blijkt dat de bouw van het paviljoen doorgang kan vinden in de voormalige kruidentuin.

Eind september bleek dat de Rijksdienst van plan was de kruidentuin behorende bij de villa Wolfslaar onder de monumentale bescherming te brengen, aansluitend bij de monumentale status van de villa. Toen de gemeente van dit voornemen hoorde, achtte deze zich verplicht de bouw stop te zetten tot nadere informatie was ingewonnen.

Er is inmiddels een wijzigingsvergunning aangevraagd op grond van de monumentenwet. In overleg met de Rijksdienst en rekening houdend met de reeds vergevorderde staat van de werkzaamheden is besloten om de werkzaamheden voort te zetten. Een extra reden om de bouw nu af te maken is dat na de voltooiing van het gebouw begonnen kan worden met de aanplant. Het najaar is immers de beste tijd voor nieuwe beplanting. Op deze wijze kan de kruidentuin, met het platform, sneller aansluiting vinden bij de landschappelijke waarde van het park.

Het is de bedoeling dat de kruidentuin onder hetzelfde ecologisch beheer valt als de rest van het park Wolfslaar. Het hele proces verloopt overigens in nauw overleg met de dienst Stadsbeheer en de stadsecoloog.

Breda, 8 oktober 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouw kunstwerk Wolfslaar Breda hervat '
Lees ook