Gemeente Nijmegen

Bouw Langzaam Verkeer Verbinding Nijmegen uitgesteld

De gemeente Nijmegen wil het fietsverkeer in de stad verbeteren. In samenwerking met Railinfrabeheer is een plan voorbereid voor het realiseren van de Langzaam Verkeer Verbinding (LVV) inclusief fietsbrug langs de spoorbrug over de Waal. Dit plan is aanbesteed om een aannemer te vinden die dit plan binnenkort kan realiseren. Deze Europese aanbestedingsprocedure is helaas mislukt, omdat de prijs van de aannemers veel te hoog uitvalt.

Langzaam Verkeer Verbinding
De planvorming voor de Langzaam Verkeer Verbinding (LVV) heeft in de afgelopen twee jaar plaatsgevonden. De LVV wordt naast de spoorbrug over de Waal gebouwd en is een snelle, comfortabele en milieuvriendelijke weg tussen de stad en Waalsprong. Met de fiets over de nieuwe LVV is men sneller op de plaats van bestemming dan via de bestaande route met de auto. Door het fietsverkeer tussen de Waalsprong en de stad te stimuleren wil de gemeente het autogebruik en daarmee de files op de Waalbrug verminderen. Daarnaast moet de LVV de wederzijdse bereikbaarheid van de Waalsprong en de binnenstad van Nijmegen verbeteren.
De Raad heeft in de planexploitatie Waalsprong en Spoorzone voor de LVV 40 miljoen gulden gereserveerd, waarvan circa 27 miljoen voor de fietsbrug langs het spoor.

Onoverbrugbaar prijsverschil
De aanbesteding van de LVV heeft in juni plaatsgevonden en bestond uit twee bestekken. Eén bestek voor het betonwerk en één bestek voor het staalwerk. Normaal gesproken krijgt de aannemerscombinatie met de laagste inschrijfprijs de opdracht. Deze laagste inschrijfprijs lag echter 60% boven de begroting van Railinfrabeheer en bleek ook na overleg niet overbrugbaar. De gemeente Nijmegen is niet bereid om meer geld beschikbaar te stellen voor de realisering van de LVV en anderzijds acht Railinfrabeheer vanuit haar jarenlange expertise de begroting reëel en heeft dit in de afgelopen weken na toetsing nogmaals bevestigd.

Deel: ' Bouw Langzaam Verkeer Verbinding Nijmegen uitgesteld '
Lees ook