Bouw moet inspelen op wensen veeleisende woonconsument

De bouw moet inspelen op de steeds individuelere wensen van de hedendaagse woonconsument. Dat concludeerde de heer H. Dubbelboer, directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), tijdens zijn speech ter gelegenheid van de opening van de Bouwbeurs in Zuidlaren.

"De moderne consument wil zich onderscheiden," aldus de heer Dubbelboer. "Met zijn auto, zijn vakantie en in toenemende mate met zijn huis. En dat beperkt zich niet tot de inrichting van keuken en badkamer. Het gaat ook om de te gebruiken baksteen, om de indeling en zelfs om de uiterlijke vorm." Een duidelijke bevestiging van deze trend ziet de heer Dubbelboer in een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie. Hierin staat dat in de toekomst een groter deel van de op de VINEX-locaties te realiseren nieuwbouw door eigen opdrachtgeverschap van woonconsumenten gerealiseerd moet worden.

Om de organisatorische, bouwtechnische en logistieke problemen van deze nieuwe aanpak op te lossen, pleitte de heer Dubbelboer voor een nauwe samenspraak met de consument, de toeleveranciers, de ontwerpwereld en de overheid.De Verbouwingsovereenkomst, die vorig jaar gezamenlijk door het NVOB en de vereniging eigen huis op de markt werd gebracht, noemde hij "het begin van een veel intensievere dialoog en samenwerking met de consument. Niet alleen direct, maar ook via belangrijke tussenschakels als aedes, de koepel van woningcorporaties."

Om zijn concurrentiepositie te versterken zal de kleinere bouwondernemer zich volgens de heer Dubbelboer moeten specialiseren, creatief moeten zijn en samenwerking moeten zoeken met collega-bedrijven. Het zogeheten KAM-denken (kwaliteit, arbo en milieu) dient uitgangspunt voor de bedrijfsvoering te zijn, terwijl informatisering een vanzelfsprekende zaak moet worden. De heer Dubbelboer ziet naast de moderne kleine en middelgrote bouwonderneming ook een beweging in de richting van zeer grote bouwondernemingen. In deze fusiegolf zijn het vooral de zeer grote die de iets kleinere opslokken. Deze ontwikkeling lijkt haaks te staan op de steeds individuelere wensen van de markt. Naar de mening van de heer Dubbelboer hebben dergelijke fusies alleen kans van slagen als zij, naast het nastreven van bedrijfseconomische voordelen, ook de snel veranderende markt kunnen volgen.Voorts wees hij op een andere trend: de enorme toename van het aantal eenmanszaken en `virtuele' bedrijven waarin specialisten allianties vormen.

De grote bouwondernemingen zijn vaak de logische partner voor de zeer grote projecten, bijvoorbeeld in de VINEX-gebieden. "Maar waar het gaat om het meer op maat invullen daarvan en de `booming' ver- en herbouwmarkt, hebben de kleine ondernemingen een heel goede startpositie,"aldus de heer Dubbelboer. Zij kunnen die positie bovendien aanzienlijk versterken door samenwerking. In verticale zin om de `one shop'-gedachte te kunnen realiseren. En in horizontale zin om de financiële mogelijkheden krachtig te versterken.

Baarn, 19 januari 1999

Deel: ' Bouw moet inspelen op wensen veeleisende woonconsument '
Lees ook