Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen bouwt aan zijn verleden

Op 23 mei drilde cultuurwethouder Thijs Leistra de eerste paal voor het nieuwe gedeelte van Museum De 5000 Morgen de grond in. Sinds die tijd zijn de bouwers aan het werk om het verleden van onze gemeente weer een respectabel onderkomen te geven. Een financiële actie onder diverse fondsen leverde honderdduizend gulden op voor de inrichting van het vernieuwde museum.

Onder directie van Architectenbureau B+O uit Rheebruggen krijgt het museum steeds meer zijn nieuwe gedaante. De eerste fase van het bouwplan is voor tachtig procent voltooid en na de zomervakantie begint de aannemer met het noordelijk bouwdeel. In het oude pand wordt inmiddels gewerkt aan het opknappen van wanden en plafonds, deuren en kozijnen.

Inrichting

Zeven fondsen hebben flink in de buidel getast om de inrichting mee te financieren. Onder aanvoering van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bouwfonds Cultuurfonds hebben de geldgevers samen 100.000 gulden gedoneerd. De andere donateurs zijn: Provincie Drenthe, VSB Fonds, Heimans Vastgoed Almere, ANWB/Zimmerman Fonds en Stichting Essent Fonds. Samen met het geld dat de gemeente zelf beschikbaar stelde voor de inrichting ( 80.000), is er nu een aardig fonds gevormd voor de inrichting.

Vormgevingsbureau Tekst & uitleg ontwierp de nieuwe inrichting van het museum. Het aan de Zuidzijde uitgebreide oude deel van het museum zal een beeld geven van de Hoogeveense geschiedenis. Spannende doorkijkjes en multimediale presentaties belichten turf en veen, landbouw en industrie, bestuur en bewoners. In de uitbouw aan de achterzijde is ruimte voor wisselende exposities. Vanaf het Museumlaantje zullen de bezoekers in de toekomst het museum via de nieuwe tuin betreden.

Hels

Een van de grote attracties van het nieuwe museum moet de 'helse machine' worden. Voor deze installatie - die volgens cultuurambtenaar Johan Valk zal sissen en puffen, zwoegen en zweten - zoekt de stuurgroep nog enkele bekende Hoogeveense bedrijven als sponsor. In een brief schrijft Valk: "Dit bijzondere apparaat moet een interactieve module worden, waarbij de museumbezoeker een goede indruk kan krijgen van de Hoogeveense bedrijvigheid van vroeger en wellicht ook van nu." De kosten van de machine worden geschat op 20.000 tot 30.000. Het is afhankelijk van de goedgeefsheid van de lokale sponsors hoe 'hels' de machine zal worden.

Organisatie

Dit najaar moet het museum ook zijn personeel krijgen. Naar verwachting kan de stuurgroep eind september de aanstelling van een conservator bekend maken. Als dat proces is afgerond, zullen de bestuurders beginnen met het werven van gastheren en gastvrouwen, de vrijwillige medewerkers die het museum zullen dragen.

Uiteindelijk zal de gemeente het museum overdragen aan een zelfstandige organisatie die zorg gaat dragen voor beheer en exploitatie van De 5000 Morgen. Als er geen onverwachte tegenvallers opdoemen, dan kan het museum begin 2002 weer open voor het publiek.

Deel: ' Bouw Museum De 5000 Morgen in Hoogeveen '
Lees ook