Gemeente Delft

30 juni 1999
Persbericht: Bouw parkeergarage wordt vertraagd door lekkage

De bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Phoenixstraat is momenteel in volle gang. Tijdens het ontgraven is lekkage van de damwand geconstateerd. Uit voorzorg heeft de gemeente het aantal dagelijkse metingen naar de grondwaterstand, mogelijke zettingen en verplaatsing van de damwanden vergroot.

Voor de bouw van de Phoenixgarage wordt in de bouwput de stempel-constructie aangebracht. Deze bouwput bestaat uit zogenaamde stalen damwanden. De stalen damwanden van de bouwput zijn nu allen geheid, de bovenste stempeling is aangebracht en het aanbrengen van de tweede stempeling is nu in volle gang.

Tijdens het ontgraven is geconstateerd dat op twee plaatsten de damwanden uit het slot zijn en mogelijk treedt dit ook op op twee andere plaatsen. Dat betekent dat de wanden niet een geheel vormen en dat er een spleet tussen de afzonderlijke planken aanwezig is. Dit heeft lekkage tot gevolg en stroming van grondwater de bouwput in. Stroming van grondwater kan grondwaterspiegeldaling betekenen en aanleiding geven tot extra zettingen. Met name societeit Phoenix dat direct naast de bouwpunt staat kan hiermee te maken krijgen. De societeit is inmiddels hierover ingelicht.

Dagelijks worden uit voorzorg metingen verricht naar de zettingen, verplaatsing van de damwanden en de grondwaterstand. Deze zorgvuldigheid is van groot belang omdat het risico op zettingen groter wordt door het aanbrengen van stempelingen gecombineerd met grondwaterspiegeldaling. De tweede stempellaag wordt versneld aangebracht. Tegelijkertijd wordt de lekkage met groutinjectie (cementspecie) gedicht. Zichtbare lekken zijn al dicht gelast. Naar verwachting zal de tweede stempellaag eind deze week gereed zijn en wordt de groutinjectie zo snel mogelijk aangebracht.

Deze tegenvaller geeft enige vertraging in de bouw. In combinatie met reeds opgelopen vertragingen onder andere door archeologisch onderzoek betekent dit dat de garage later gereed zal zijn dan gepland. De planning is nu dat de garage in het vroege voorjaar van 2000 gereed is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouw parkeergarage Delft vertraagd door lekkage '
Lees ook