Gemeente Terneuzen


Nog dit jaar van start

BOUW VAN 22 VRIJSTAANDE WONINGEN IN PLAN ZUIDERPARK

Nog dit jaar, waarschijnlijk in de tweede helft van 1999, zal begonnen worden aan de bouw van 22 vrijstaande woningen in het plan Zuiderpark. Een en ander zal natuurlijk wel afhankelijk zijn van de verkoop. Met de aanleg en inrichting van de groengebieden zal zo snel mogelijk worden begonnen om volledige kaalslag in het gebied te voorkomen. Vorige week werd het vernieuwde plan gepresenteerd tijdens een informatie-avond in het stadskantoor. De aanwezige belangstellenden beoordeelden het plan in het algemeen erg positief.

Aanleiding

Aanvankelijk werden in het Zuiderpark 72 appartementen voorzien, verspreid over vijf gebouwen van vier en zes lagen hoog. Door de betrokken projectontwikkelaar is gedurende twee jaar geprobeerd de eerste twaalf appartementen te verkopen; de potentiële kopers bleken echter weinig geïnteresseerd voor het aangeboden woningtype. Derhalve heeft de projectontwikkelaar de gemeente verzocht de mogelijkheid voor de realisatie van een ander woningtype te onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek was dat laagbouw in het Zuiderpark eveneens goed mogelijk was. Voorwaarde was dan wel dan de woningen projectmatig gebouwd zouden worden, zodat het parkgebied als een totaal ervaren wordt. Daarnaast heeft de gemeente geëist dat de architectuur van de woningen zich zou schikken naar de groene parkomgeving van het Zuiderpark. Uitgangspunt blijft dat het gebied voor Terneuzen moet blijven functioneren als stadspark.

Inhoud

Het concept-plan tot herziening van de structuurschets Zuiderpark voorziet in 22 vrijstaande woningen, welke door hun projectmatige bouw als "familie" van elkaar ervaren worden. De woningen zijn qua locatie opgedeeld in twee groepen, te weten één groep van 7 woningen ten noorden van restaurant De Vijverhof en één groep van 15 woningen ten zuiden van de Frederik van Eedenstraat. De woningen zijn gesitueerd aan woonstraten welke aansluiten op de padenstructuur van het park en een gebogen verloop hebben. Het parkeren ten behoeve van deze woningen geschiedt op eigen erf en aan één zijde van de woonstraten. Tussen de woongebieden in zijn grote groene plantsoenen gecreëerd, waar doorheen wandelpaden slingeren en zitelementen worden geplaatst. Het behoud van bestaand groen vormt uitgangspunt in het gebied. Ten behoeve van restaurant De Vijverhof zijn een aantal parkeerplaatsen gesitueerd direct aan de noordzijde van de Frederik van Eedenstraat, naast het benzinestation van De Pooter. Hierdoor worden de auto's aan het begin van het parkgebied van het straatbeeld verwijderd. De mogelijke uitbreiding van het benzinestation met een washal aan de oostzijde is eveneens in de planvorming meegenomen.

De bouwlocatie in de noordoosthoek van de vijver (hier was eerst het hoogste appartementengebouw voorzien) komt in dit concept-plan te vervallen. Wel zullen aan de westzijde van de vijver een drietal woningen met de "voeten in het water" gebouwd worden en van eigen steigers worden voorzien.

De woningen zullen in hoofdzaak een platte kap krijgen met uitzondering van de woningen welke uitkijken op de vijver. Er zullen maximaal twee bouwlagen worden toegestaan, zodat de bebouwing een bescheiden hoogte krijgt. Extra aandacht wordt besteed aan de wijze van afscherming van de privétuinen; om te voorkomen dat vanuit het parkgebied overal houten schuttingen zichtbaar zullen zijn, zal bij de woningen een haag worden aangeplant, welke verplicht in stand gehouden dient te worden. Deze groene afscherming past in de parkgedachte.

Deel: ' Bouw van 22 vrijstaande woningen in Zuiderpark Terneuzen '
Lees ook