Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Actualiteit

30-Mar-00 Bouwconjunctuur februari 2000Bouw zet goed begint nieuwe jaar voort

In de burgerlijke en utiliteitsbouw zijn de verwachtingen in het begin van 2000 positief gestemd. In januari en februari 2000 was de omvang van de orderportefeuille 8,6 maanden. Zo hoog is deze nog nooit geweest (zie de figuur). Vooral de omvang van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw is ten opzichte van de vorige maand sterk toegenomen, terwijl die in de woningbouw afnam. Eind januari was juist het omgekeerde het geval. Verder was de bedrijvigheid hoog en verwachten veel bedrijven in de komende drie maanden personeel aan te nemen.
In de grond-, water- en wegenbouw zien de toekomstverwachtingen er eveneens goed uit. De omvang van de orderportefeuille bleef op hetzelfde niveau als in januari. Rekening houdend met het seizoen was de bedrijvigheid in de gww hoog. Ook verwachten veel gww-bedrijven de komende maanden personeel aan te nemen. Opvallend daarbij is dat 44 procent van de bedrijven in de grond- en waterbouw denkt de komende periode te kunnen groeien.

Het bovenstaande blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid eind februari 2000 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Hoofdaannemingsbedrijven met meer dan 10 personeelsleden verlenen maandelijks hun medewerking aan deze conjunctuurtest.

In de gww waren de weersomstandigheden de grootste vertragende factor in de voortgang van de werkzaamheden. Door enkele dagen met een temperatuur onder het vriespunt en enkele dagen met veel regenval kon niet altijd optimaal gewerkt worden. Daarnaast meldde één op acht gww-bedrijven stagnatie te ondervinden als gevolg van onvoldoende orders. In de b. & u. is het gebrek aan personeel nog steeds een groot knelpunt. Het is nog af te wachten of de gehoopte personeelsgroei gerealiseerd kan worden.


Deel: ' Bouw zet goed begint nieuwe jaar voort '
Lees ook