Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 10 oktober 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

De Graafschap tegenover de nummers, 54, 75, 76, 77, 82, 86, 94, 95, loopbrug plaatsen.
Fascinatio, hoofdkantoor/rouwcentrum bouwen.
Helena Erf 31, woning uitbreiden.
Erasmustuin 7, dakkapellen aanbrengen.
s-Gravenweg 367, woonhuis uitbreiden.
s-Gravendreef 16, dakkapel aanbrengen.
Schubertstraat 78, dakkapel aanbrengen.
Zaagmolen 6, serre bouwen.
Ferdinand Huyckburg 52, woonhuis uitbreiden.
Breedspoor 88, dakkapel aanbrengen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Erasmustuin 7, dakkapellen aanbrengen.
2. De Graafschap tegenover de nummers, 54, 75, 76, 77, 82, 86, 95, 95, loopbrug plaatsen.

3. s-Gravenweg 367, woonhuis uitbreiden.

4. s-Gravendreef 16, dakkapel aanbrengen.
5. Schubertstraat 78, dakkapel aanbrengen.
6. Ferdinand Huyckburg 52, woonhuis uitbreiden.
7. Breedspoor 88, dakkapel aanbrengen.

Aan de genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 11 oktober 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING

Verzenddatum 28 september 2001:
Prins Constantijnweg 2, installatieruimte bouwen. Brahmsstraat 13, dakkapellen aanbrengen.
Vondellaan 55, woonhuis uitbreiden.
Pergolesistraat 1, dakkapellen aanbrengen.
Schönberglaan 7, dakkapellen aanbrengen.
Schönberglaan 9, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 4 oktober 2001:
Brahmsstraat 64, dakkapellen aanbrengen.
Händelstraat 3, dakkapellen aanbrengen en woning uitbreiden. Chopinstraat 64, dakkapel aanbrengen.
Damsterdiep 73, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Pergolesistraat 6, dakkapel aanbrengen.
Sweelinckstraat 14, dakkapel aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BESTEMMINGSPLAN HOOFDWEG 1998 ONHERROEPELIJK

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 ingestelde beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingetrokken.
Het bestemmingsplan is daardoor met ingang van 14 september 2001 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 oktober 2001 voor eenieder ter inzage.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bouwaanvragen en bouwvergunningen Capelle a/d IJssel '
Lees ook