Gemeente Waterland


Op 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Dit betekent dat er nieuwe spelregels zijn voor het bouwen bij- en aan woningen en andere gebouwen. De nieuwe Woningwet kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en regulier bouwvergunningplichtig.

In de wet is vastgelegd welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of slechts een lichte-bouwvergunningsprocedure doorlopen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de voor-, zij- en achterkant van de woning. Aan de achterkant mag doorgaans sneller gebouwd worden zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden meer beperkingen en moet meestal een bouwvergunning worden aangevraagd. In de nieuwe Woningwet zijn de behandelingstermijnen van de bouwaanvraag korter. Daarnaast gelden landelijk gelijke regels voor het indienen van een bouwaanvraag. Voor gebieden die zijn aangewezen als beschermd Stads- en Dorpsgezicht gelden bijzondere regels.

Informatie over de nieuwe Woningwet:
Ministerie van VROM

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwen of verbouwen in de gemeente Waterland '
Lees ook