VERENIGING EIGEN HUIS

EigenHuis: Bouwers nemen rechtspositie kopers niet serieus

PERSBERICHT
2001-10-09/045

EIGEN HUIS: BOUWERS NEMEN RECHTSPOSITIE KOPERS NIET SERIEUS

De 'vereniging eigen huis' constateert dat bouwers het nog steeds niet zo nauw nemen met de rechtspositie van de consument. In veel gevallen wijkt de bouwer af van het bouwplan en krijgt de koper niet geleverd wat is overeengekomen.
Dat blijkt uit het Juridisch Jaarverslag 2000-2001 van de 'vereniging eigen huis'.

De in het jaarverslag behandelde zaken staan niet op zich zelf. Vooral kopers van nieuwbouwwoningen worden met steeds dezelfde problemen geconfronteerd; zoals eenzijdige wijzigingen tijdens de bouw, te late opleveringen en niet herstelde opleveringsgebreken. Het voeren van procedures is regelmatig nodig om een oplossing af te dwingen.

Als kopers op een gegeven moment achter de wijzigingen van de bouwer komen, bedenkt deze meestal allerlei excuses om de noodzaak van de wijziging aan te geven. Maar in de meeste gevallen blijken het gewoon bezuinigingen te zijn. Vaak zijn de wijzigingen achteraf niet meer ongedaan te maken, waardoor de kopers genoegen moeten nemen met een schadevergoeding.
Deze onbevredigende situatie zorgt ervoor dat de koper in de praktijk nog steeds niet krijgt wat hij koopt.

Eigen Huis dringt er daarom bij de bouwwereld op aan om de bouwplannen uit te voeren zoals ze contractueel zijn overeengekomen. En daarnaast verzoekt zij de Tweede Kamer om het wetsvoorstel 'Koop onroerende zaken en aanneming van werk'(dat onder meer voorziet in het recht om 5% van de aanneemsom onbetaald te laten zolang de gebreken niet zijn hersteld) met prioriteit in werking te stellen.

In het 27e boekjaar van haar bestaan verstrekte Eigen Huis in de periode 1 mei 2000 tot en met april 2001 ruim 87.000 telefonische adviezen via de helpdesk. In die periode werden meer dan 4.700 dossiers behandeld. In 46 gevallen stond de organisatie leden bij in een procedure. In totaal ging het om bijna 250 leden. Het met de procedures gemoeide financiële belang bedroeg ruim 2,4 miljoen gulden.
23)

---

Deel: ' Bouwers nemen rechtspositie kopers niet serieus '
Lees ook