Gemeente Tiel


Bouwplan Prins Mauritsschool in De Zaak van de Stad

De Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs in Tiel presenteert het plan voor de nieuwbouw van de Prins Mauritsschool vanaf heden in De Zaak van de Stad aan de Tolhuisstraat in Tiel. Het nieuwe gebouw in Passewaay zal vanaf het volgende schooljaar ruimte bieden aan een basisschool met veertien groepen, een peuterspeelzaal en aan twee groepen buitenschoolse opvang.

Het nieuwe gebouw krijgt twee bouwlagen: een gemetselde onderbouw en een verdieping van hout. Door het gebruik van veel hout en het aanbrengen van overstekken krijgt het nieuwe schoolgebouw een boerderij-achtige uitstraling.

De nieuwe school grenst aan de noordzijde aan de Passewaayse Hogeweg. Het autoverkeer zal via de randweg naar de hoofdingang worden geleid. Omdat deze randweg in augustus 2003 nog niet gereed is, zal het autoverkeer tijdelijk op een andere (veilige) wijze naar de parkeerplaatsen kunnen rijden.
Naast een basisschool biedt de Prins Mauritsschool ook ruimte aan de Stichting Kinderopvang Tiel. Deze organisatie exploiteert diverse vormen van kinderopvang zoals in dit geval: peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Dankzij de bouw van de nieuwe Prins Mauritsschool kan de Stichting Kinderopvang Tiel met ingang van 1 januari 2004 een derde peuterspeelzaal in Passewaay gaan openen.

Nadere informatie
De Zaak van de Stad
Tolhuisstraat 30

De Zaak van de Stad is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Deel: ' Bouwplan Prins Mauritsschool Tiel in De Zaak van de Stad '
Lees ook