Provincie Utrecht

Persbericht

Bouwplan woning buitengebied Eemnes goedgekeurd

11-06-2002
De gemeente Eemnes heeft toestemming gekregen voor de bouw van een woning aan de Meentweg/Wakkerendijk in Eemnes. Normaal gesproken mag een burgerwoning in het buitengebied maximaal 600 m3 zijn. Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2002 echter besloten om bij wijze van uitzondering een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor een grotere inhoudsmaat.

De woning wordt op de locatie van een voormalig loonbedrijf gebouwd. De gemeente mag bij volledige bedrijfsbeëindiging de bestemming van deze locatie wijzigen in de bestemming 'wonen'. In dit geval overschrijden de maten van de te bouwen woning de richtlijn zoals opgenomen in de 'Handleiding Bestemmingsplannen Buitengebied'(800 m3 in plaats van de maximale 600 m3). De gemeente voerde als argumenten aan dat het perceel vlakbij de kern van Eemnes ligt en de achtertuin grenst aan een nieuwbouwwijk waar woningen van 1000 m3 zijn gerealiseerd. Een grotere woning past hierdoor goed in de omgeving. GS zijn akkoord gegaan met de standpunten van de gemeente.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 258 3207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwplan woning buitengebied Eemnes goedgekeurd '
Lees ook