Gemeente Den Helder

Bouwplannen/Vrijstellingen

betreft: week: week 30

Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen: -het verbouwen en uitbreiden van de woning Tuintjesweg 42; -het bouwen van 5 woningen aan de Drooghe Bol 3003 en 3005 t/m 3008; -het bouwen van een omkleedruimte voor de baanbeheerder van de golfclub, met een instandhoudingstermijn van 5 jaar, op Marinevliegkamp De Kooy aan de Rijksweg 21. Burgemeester en Wethouders kunnen aan de eerste twee genoemde bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 18 lid 8 van het bestemmingsplan 'Huisduinen 1972, eerste herziening' resp artikel 25, lid 1 onder c van het uitwerkingsplan 'Boterzwin 5, aan laatstgenoemd bouwplan door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 27 juli 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

laaste verandering: juli 26, 2001

Deel: ' Bouwplannen en vrijstellingen Den Helder '
Lees ook