Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 10 februari 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, voor eenieder ter inzage op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:
Bouwvergunning
EDE

- vergroten en vernieuwen van de woning Generaal Spoorlaan 1 te Ede: BZ-20000099

- bouwen van een zadeldakloods Frankeneng 12 te Ede: BZ-20000101
- vergroten en veranderen van de woning Martin Luther Kingstate 83 te Ede: BZ-20000100

- vergroten en veranderen van een kleed- en wasgebouw Inschoterweg 0 te Ede: BZ-20000103
HARSKAMP

- gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van de garage/berging Harderwijkerweg 5 te Harskamp: BZ-20000098

- geheel vernieuwen van een agarische schuur Westenengerdijk 24 te Harskamp: BZ-20000097
LUNTEREN

- veranderen en vergroten van de boerderij/woning Klomperweg 102 te Lunteren: BZ-20000096

- vergroten van een recreatiewoonverblijf Hessenweg 85 te Lunteren: BZ-20000102

Melding
LUNTEREN

- bouwen van een berging Dorpsstraat 203 te Lunteren: BZ-992363

Sloopvergunning
BENNEKOM

- slopen van een woning Bovenbuurtweg 49 te Bennekom: BZ-20003001 LUNTEREN

- slopen van een woning Molenweg 37 te Lunteren: BZ-20003009

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 10 februari 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van: EDE

1. Mevr. A.J. Schoonderbeek-Schrijver voor het vergroten en veranderen van de woning op het perceel Slijpkruikweg 28; BZ-99-1225; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijperceelsgrens.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 10 februari 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:

EDE

- vergroten en veranderen van de woning Sijsseltselaan 13 te Ede: BZ-991118

- vergroten en veranderen van de woning Schoonenburg 122 te Ede: BZ-991051

- vergroten en veranderen van de woning Emmalaan 19 te Ede: BZ-991100
- bouwen van garage\berging Korenbloemlaan 23 te Ede: BZ-990774
- vergroten en veranderen van een woonhuis Wagenaarlaan 72 te Ede: BZ-991222

- vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 40 te Ede: BZ-991223

- verhogen dakgedeelte t.b.v. saptanks Frankeneng 12 te Ede: BZ-991276
- vergroten en veranderen van een winkelpand Grotestraat 87 te Ede: BZ-991322

- vergroten en veranderen van de woning Brederhorst 33 te Ede: BZ-991159

- vergroten en veranderen van de woning Oranjelaan 11 te Ede: BZ-991224

- bouwen van een architectenbureau Bettekamp 9 te Ede: BZ-990905
- vergroten en veranderen van de woning met praktijkruimte Amalia van Solmslaan 7 te Ede: BZ-990918

- vergroten en veranderen van de woning Ambonlaan 5 te Ede: BZ-991062
- vergroten en veranderen van de woning Veenderweg 22 te Ede: BZ-991102

- veranderen van een winkelpand Bellestein 109 te Ede: BZ-991136
- vergroten en veranderen van de woning Peteweg 59 te Ede: BZ-991066
- vergroten en veranderen van een bedrijfspand Fahrenheitstraat 37 te Ede: BZ-990321

- bouwen van een opslagruimte Peteweg 2 A te Ede: BZ-991006
- vergroten en veranderen van de woning Margrietlaan 6 te Ede: BZ-990953

- vergroten en veranderen van de woning Doeshof 13 te Ede: BZ-991139
- vergroten en veranderen van de woning Dijkhof 89 te Ede: BZ-991141 BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Groenestraat 32 te Bennekom: BZ-991152

- vergroten en veranderen van een vleeskalverenstal Driestweg 1 te Bennekom: BZ-990947

- vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 18 te Bennekom: BZ-990849

- vergroten en veranderen van de woning Van Wijnbergenstraat 32 te Bennekom: BZ-991116

- vergroten en veranderen van de woning Laarweg 33 te Bennekom: BZ-990095

- bouwen van een wasplaats en overkapping Langesteeg 0 te Bennekom: BZ-990609

- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 49 te Bennekom: BZ-981153

- bouwen van een toegangspoort Panoramaweg 27 te Bennekom: BZ-990943
- veranderen van de gevel + aanbrengen balkon Dorpsstraat 18-22 te Bennekom: BZ-990956
LUNTEREN

- bouwen van een tweede bedrijfswoning Hazendonkseweg 0 te Lunteren: BZ-990718

- bouwen (kavel 13) van een recreatiewoning Meulunterseweg 60 te Lunteren: BZ-991121

- vergroten en veranderen van de woning Mielweg 2 te Lunteren: BZ-991239

- bouwen van paardenboxen Vijfsprongweg 40 te Lunteren: BZ-990606
- vergroten en veranderen van het winkelpand Dorpsstraat 68-70 te Lunteren: BZ-990835

- bouwen van een opfokhennenstal Lage Valkseweg 173 te Lunteren: BZ-990049

- bouwen van een recreatiewoning Hessenweg 79 te Lunteren: BZ-990808
- bouwen (kavel 16 ) van een recreatiewoning Meulunterseweg 58 te Lunteren: BZ-991191

- bouwen van een recreatiewoning Hessenweg 71 te Lunteren: BZ-980876
- bouwen van een garage Hoge Valkseweg 51 te Lunteren: BZ-990890
- vergroten en veranderen van de woning Boslaan 123 te Lunteren: BZ-990649

Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
EDE

- bouwen van tuinhuisje Heetveldlaan 10 te Ede: BZ-992385
- vergroten en veranderen van dewoning Javalaan 49 te Ede: BZ-20002010
- vergroten en veranderen van woning Levendaal 53 te Ede: BZ-992387
- vergroten en veranderen van de woning Kleefsehoek 27 te Ede: BZ-992388

- bouwen van een buitenberging Munnikenhof 17 te Ede: BZ-20002008
- vergroten en veranderen van de woning Gerard Doustraat 91 te Ede: BZ-992373

- vergroten en veranderen van de woning Prins Bernhardlaan 71 te Ede: BZ-992389

- bouwen van een fietsenberging Molenstraat 198 te Ede: BZ-992366 BENNEKOM

- vergroten van de woning Korenlaan 28 te Bennekom: BZ-20002002
- bouwen van een berging Commandeursweg 106 te Bennekom: BZ-20002004
- vergroten en veranderen van de woning Van Wijnbergenstraat 6 te Bennekom: BZ-20002009

- vergroten en veranderen van de woning Kortehoven 10 te Bennekom: BZ-992382
OTTERLO

- vergroten en veranderen van de woning Westenengerdijk 70 te Otterlo: BZ-992391

BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via tel. (0318) 68 03 26, of 68 03 37.

Deel: ' Bouwplannen en vrijstellingen gemeente Ede ter inzage '
Lees ook