Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 19 juli 2001 liggen gedurende drie weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 54 : BZ - 20010515

- van de woning plaatsen van een dakkapel a.d. achterzijde Boterbloem 26 : BZ - 20010667

- vergroten van een woning Hof van Putten 11 : BZ - 20010668
- bouwen van garage Molenkamp 19 : BZ - 20010687
- geïsoleerde hobbyruimte van kantoorruimte/berging Algemeer 54 : BZ - 20010690

- vergroten van de woning Bereklauw 73 : BZ - 20010725
- plaatsen van een dakkapel Bellaertsstraat 14 : BZ - 20010728
- van een dakkapel van de woonkamer en het plaatsen Madeliefje 7 : BZ
- 20010749

- bouwen van snoezelruimte/vergaderruimte Boerhaavelaan 1-7 : BZ - 20010750

- vergroten van plaatsen dakkapel Brinkstraat 102 : BZ - 20010775
- plaatsen van een dakkapel Brinkstraat 100 : BZ - 20010776
- van vervangen en vergroten kap Korenlaan 34 : BZ - 20010812
- vergroten van woning Vernylaan 13 : BZ - 20010863
- vergroten van woonhuis Krulweg 4 : BZ - 20010871
Ede


- vergroten en veranderen van de lesruimte Kerkhoflaan 1 : BZ - 20010303

- vergroten en veranderen van de woning Waterloweg 37b : BZ - 20010656
- veranderen van een magazijn Niels Bohrstraat 36 : BZ - 20010659
- te weten vergroten keuken en hal van woning Hoflaan 27 : BZ - 20010664

- geheel vernieuwen van een stal/berging Wekeromseweg 4c : BZ - 20010676

- plaatsen van 2 dakkapellen Kraatsweg 4 : BZ - 20010685
- vergroten van woonhuis Kraatsweg 21 : BZ - 20010709
- bouwen van een tochtportaal Herenhof 22 : BZ - 20010721
- geheel vernieuwen van een berging Spinozastate 38 : BZ - 20010727
- plaatsen van een dakkapel Pieter de Hooghstraat 48 : BZ - 20010765
- dakkapel van bouwen Aalbeek 38 : BZ - 20010770
- plaatsen van een dakkapel Aalbeek 25 : BZ - 20010771
- vergroten van een woonhuis Dr. Ir. Vondelingpark 69 : BZ - 20010774
- vergroten van de woning Jan Lievensstraat 26 : BZ - 20010779
- dagrecreatie ruimte veranderen van 2 woonunits tot een Willy Brandtlaan 40 : BZ - 20010794

- vergroten van woonkamer Mollenbos 30 : BZ - 20010795
- telefonie en communicatie plaatsen van een antennedrager voor mobile Neonstraat Ongenummerd. : BZ - 20010797

- bouwen van een winkel met bestaande pui Achterdoelen 21 : BZ - 20010804

- bouwen van dakkapel Madoeralaan 43 : BZ - 20010809
- vergroten en veranderen van de woning Oosterhof 19 : BZ - 20010822
- veranderen van de ruimte voor geldautomaat Stationsplein Ongenummerd : BZ - 20010845

- bouwen van 32 appartementen Alexander Verhuellstraat Ongenummerd : BZ - 20010875

Ederveen


- geheel vernieuwen van een bakhuis Meikade 65 : BZ - 20010623
- bouwen van een paardenstal/wagenloods Nieuweweg 76 : BZ - 20010681
- bouwen van een dakkapel in de voorgevel Hootsenstraat 49 : BZ - 20010811

- vergroten van een woning Schras 50 : BZ - 20010821
Lunteren


- vergroten en veranderen van de woning Veldhuizerweg 1 : BZ - 20010434

- bouwen van een opslag Hoge Valkseweg 73A : BZ - 20010538
- bouwen van een woning Kruisbeekweg 22 : BZ - 20010578
- vergroten van de woning Oude Arnhemseweg 46 : BZ - 20010608
- een woning met erker van woning Baron Mackaystraat 8 : BZ - 20010609
- een woning met een erker van vergroten Valkseweg Oost 43 : BZ - 20010612

- een woning met garage van bouwen Hugo de Vriespark 11 : BZ - 20010619

- bouwen (wijziging van bouwverg.) van bedrijfswoning+garage-berging Hoge Valkseweg 94 : BZ- 20010649

- vergroten van vleeskalverstal Meulunterseweg 112 : BZ - 20010665
- vergroten van een villa Molenweg 76 : BZ - 20010670
- bouwen van een erker Vaarkamper Engweg 12a : BZ - 20010717
- geheel vernieuwen van rijwielstalling op NS station Stationsstraat Ongenummerd : BZ -

- vergroten van de garage/berging Mielweg 1 : BZ - 20010823
- vergroten van woning d.m.v. een slaapkamer Veenweg 80 : BZ - 20010864

- bouwen van loods landbouwmachines Overwoudseweg 1 : BZ - 20010868
- bouwen van een woning met garage Kruisbeekweg 16 : BZ - 20010872
Otterlo


- gedeeltelijk vernieuwen van een woning Harskamperweg 56 : BZ - 20010695

Wekerom


- bouwen van een woning Koperensteeg 3 : BZ - 20010057
- vergroten en veranderen van de woning Roekelseweg 23 : BZ - 20010580
- gedeeltelijk vernieuwen van een woning Otterloseweg 42 : BZ - 20010620

- bouwen van schuur/berging Vijfsprongweg 22 : BZ - 20010634
- vergroten van loods met kantoorruimte Koperensteeg 3a : BZ - 20010646

- vergroten en veranderen van een loods Willinkhuizersteeg 1 : BZ - 20010672

- vergroten van de woning Lage Valkseweg 19 : BZ - 20010867
Sloopvergunning

Bennekom


- gedeeltelijk slopen van achterzijde winkelpand Dorpsstraat 48 : BZ - 20013159

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 19 juli 2001 kan eenieder gedurende drie weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

BENNEKOM

M. Flach voor het bouwen van een geluidsscherm op het perceel Selterskampweg 27; BZ-2001-0873; de maximum hoogte van bouwwerken op de bestemming tuin zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 19 juli 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

BENNEKOM

G. van Zwieten voor het bouwen van een caravanstalling Fred Bantinglaan 8; BZ-2001-0614; er zal worden gebouwd op de bestemming tuin en de maximum goothoogte zal worden overschreden;

C. Oosterhof voor het bouwen van een woning Selterskampweg 12; BZ-2001-0847; de bebouwingsgrens aan de voorzijde zal worden overschreden door de erker;

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 19 juli 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- bouwen van 18 woningen Pasteurlaan 1 : BZ - 990913
- bouwen van een woning Vossenweg Ongenummerd : BZ - 20001069
- vergroten en veranderen van de woning Heidelaan 11 : BZ - 20001229
- bouwen van een woongebouw Dikkenbergweg 28 : BZ - 20010357
- bouwen van 2 recreatiewoningen Panoramaweg 27 : BZ - 20010425
Ede


- bouwen van een woning en bedrijfshal Hakselseweg 3 : BZ - 990975
- bouwen van een woning Hoge Valksedijk Ongenummerd : BZ - 20000041
- bouwen van een tankstation Rijksweg Ongenummerd : BZ - 20000837
- bouwen van 2 kantoorgebouwen Keesomstraat Ongenummerd : BZ - 20001072

- bouwen van een garage en praktijkruimte Schout van Meurslaan 4 : BZ
- 20001344

- veranderen van de woning Tolhuislaan 2 : BZ - 20010329
- bouwen van winkelinrichting Achterdoelen 25 : BZ - 20010341
- bouwen van beton-units Hessenweg 2 : BZ - 20010550
- bouwen van garage-tuinhuis Hakselseweg 57 : BZ - 20010688
- vergroten van de woning Ariënsweg 11 : BZ - 20010778
Lunteren


- vergroten en veranderen van recreatie woonverblijf Hessenweg 85 : BZ
- 981023

- bouwen van een woning met een garage Fliertseweg 1 a : BZ - 20001156
- bouwen van een bedrijfspand De Stroet Ongenummerd : BZ - 20001157
- bouwen van de woning met garage-berging Koudhoornweg 3 : BZ - 20001333

- bouwen van een recreatiewoning Boslaan 123 : BZ - 20010060
- vergroten en veranderen van de woning Dassenlaan 13 : BZ - 20010316
- bouwen van een woning Molenparkweg Oost Ongenummerd : BZ - 20010522
Otterlo


- vergroten en veranderen van een basisschool Kerklaan 1 : BZ - 991285
Wekerom


- bouwen van twee woningen Hoge Valkseweg 5 : BZ - 20010045
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Bennekom


- slopen van een woning Krulweg 11 : BZ - 20013084
- slopen van een gezinsvervangend tehuis Wildekamp 76 : BZ - 20013108
Ede


- geheel slopen van de woning en schuur Zonneoordlaan 53 : BZ - 20013039

- gedeeltelijk slopen van het varkenshouderijbedrijf Hessenweg 61 : BZ
- 20013044

- het gedeeltelijk slopen van een berging en garage van Borsselelaan 10 : BZ - 20013100

- slopen van een kleuterschoolgebouw Diedenweg 3 : BZ - 20013136
- slopen kippenhok, houtopslag van woonhuis, schuren, loodsen, Rijksweg 20 a : BZ - 20013149

- slopen van de woning Deelweg 13 : BZ - 20013150
- slopen van de garage/berging Oranjelaan 6 : BZ - 20013152
Ederveen


- slopen van een woning met een garage Seringstraat 16 : BZ - 20013059
Harskamp


- slopen van een garage/loods/berging Westenengseweg 20 : BZ - 20013063

- slopen van de bestaande schuren Westenengseweg Ongenummerd : BZ - 20013125

Lunteren


- slopen van een woning Fliertseweg 4 : BZ - 20013112
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via tel. (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 18 juli 2001

Deel: ' Bouwplannen en vrijstellingen gemeente Ede '
Lees ook