Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

29-01-2003
Bouwplannen

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal maakt bekend, dat vanaf woensdag 29 januari 2003 gedurende vier weken bij het team bouw, milieu en bijzondere wetten, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal ter inzage ligt:

Het verzoek van de heer H. Schepers om vrijstelling voor het geldend bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern van Musselkanaal", voor de bouw van een erker aan het perceel Badstraat 21 in Musselkanaal.
Dit perceel is kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie C, nummer 9922.

Vrijstelling wordt gevraagd volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de vrijstelling te verlenen.

Bent u het niet eens met dit voornemen, dan kunt u uw zienswijze schriftelijk van woensdag 29 januari tot en met woensdag 27 februari 2003 aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Stadskanaal, 23 januari 2003.

J.J. Stavast
burgemeester

Deel: ' Bouwplannen in Stadskanaal '
Lees ook