Gemeente Delft

21 September 1999
Persbericht - Bouwplannen voor kinderopvang en buurthuis in Westerkwartier

Delft 20 september

Enige tijd geleden is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor het afgebrande buurthuis de Wending aan de Raamstraat (in het Westerkwartier). Behalve een nieuwe buurthuisaccomodatie staat voor het gebied ook de realisatie van een kinderopvang op het programma. Op 21 september a.s. worden de voorlopige bouwplannen gepresenteerd aan de direct omwonenden, dit gebeurt in het Grotius College om 20.00 uur.

Het gaat met name om de situering van beide gebouwen op het terrein. Tevens wordt aandacht besteed aan de nieuwe stedebouwkundige invulling van het gebied en de relatie met het aangrenzende terrein van de Mattheuskerk. Woningbouwvereniging Vestia heeft de Matteuskerk aan de Frank van Broselenstraat aangekocht, teneinde op de locatie (ouderen) woningen te realiseren.

Deze bijeenkomst met direct omwonenden is een voorschot op de formele inspraakprocedure die van start moet gaan. Deze procedure is nodig omdat de voorlopige bouwplannen van het bestaande bestemmingsplan afwijken.

In het nieuwe plan wordt uitgegaan van een andere stedebouwkundige inpassing, waardoor in het bestemmingsplan opgenomen bebouwings-grenzen en bouwhoogte gedeeltelijk worden overschreden.

Om van het bestaande bestemmingsplan te kunnen afwijken wordt in de commissie Leefbaarheid van 28 september het voorbereidingsbesluit daartoe behandeld. Officiële aankondiging van de inspraakprocedure volgt in de Stadskrant.

Deel: ' Bouwplannen kinderopvang en buurthuis Westerkwartier Delft '




Lees ook