Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

03-07-2002
Bouwplannen - verleende vergunningen en toestemmingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunningen, bouwtoestemmingen (m),
gebruiksvergunningen, aanlegvergunning en rioolaansluiting verleend.

MUSSEL
Beetserwijk 22, 9584 TN, nieuwbouw berging, (m), 25 juni 2002 Musselweg 41, 9584 AD, plaatsen van lichtreklames, 21 juni 2002 MUSSELKANAAL
Boerendiep, Tweede 20, 9581 GZ, nieuwbouw hooischuur, 21 juni 2002 Diemersstraat, Willem 7, gebruiksvergunning "De Heggerank", 21 juni 2002
Eerelmanlaan 24, 9581 LB, nieuwbouw garage-carport, 25 juni 2002 Landbouwstraat 7, 9581 DP, nieuwbouw berging, (m), 27 juni 2002 Lavendelstraat 9, nieuwbouw berging, (m), 27 juni 2002 Schoolkade 155, verbouw woning, bouw, 27 juni 2002 ONSTWEDDE
Dorpsstraat 34, aansluiting riool, 27 juni 2002 STADSKANAAL
Aviaweg 1, gebruiksvergunning, 21 juni 2002
Bakboord 28, nieuwbouw woning, 27 juni 2002
Drenthlaan, Willem 5, nieuwbouw berging, 24 juni 2002 Drostenlaan 6, 9502 CE, nieuwbouw berging, (m), 27 juni 2002 Electronicaweg 7 -9, uitbr. bedrijfspand (magazijn en kratwasruimte), 25 juni 2002
Frieselaan 114, 9501 BR, nieuwbouw berging, 27 juni 2002 Handelskade 30, uitbreiding woning, 21 juni 2002 Hoofdkade (ong), nieuwbouw appartementen, 24 juni 2002 Hoofdstraat 103, plaatsen van een reklamezuil, 25 juni 2002 Kajuit 9, aanbouw serre, 27 juni 2002
Kempenlaan en Marklaan, plaatsen van naamsaanduidingen, 21 juni 2002 Kniggekade, H.J. 78, nieuwbouw garage, 25 juni 2002 Omloop 57, 9502 RH, uitbreiding woning (bijkeuken), (m), 21 juni 2002 Postkade 23, uitbreiding woning, 21 juni 2002
Steenhouwer 34, verbouw brandweer kazerne, 24 juni 2002 Stelmaker 13, tijdelijk plaatsen van kantoorunits, 24 juni 2002

Diverse lokaties, diverse werkzaamheden, aanlegvergunning 25 juni 2002

Bezwaren tegen deze besluiten kunnen, uitsluitend schriftelijk, binnen een termijn van zes weken na de datum van vergunningverlening bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Deel: ' Bouwplannen - verleende vergunningen en toestemmingen Stadskanaal '
Lees ook