Gemeente Voorschoten


Bouwplan ter inzage

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 21 april 1999 tot en met dinsdag 4 mei 1999 gedurende 2 weken in het gemeentehuis in kamer 042, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:
Een bouwplan tot het bouwen van een schuurtje en schutting bij de woning Leidseweg 40

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 4 mei 1999 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Deel: ' Bouwplannen Voorschoten ter inzage - 1032 '
Lees ook