Gemeente Voorschoten


Bouwplannen ter inzage

Vanaf woensdag 7 april 1999 tot en met dinsdag 20 april 1999 ligt in het gemeentehuis in kamer 042, (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur) voor een ieder ter inzage:
* Een bouwplan tot het vergroten van de woning Leidseweg 70 aan de achterzijde.
Burgemeester en wethouders kunnen voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse (artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening), waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

* Een bouwplan ten behoeve van het plaatsen van een berging bij de scouting aan het Frans Halsplantsoen 12.
Burgemeester en wethouders kunnen voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse (artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening), waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Iedereem kan tot en met 20 april 1999 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen de voornemens vrijstelling te verlenen.

Dit kan worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Deel: ' Bouwplannen Voorschoten ter inzage - 1300 '
Lees ook