Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 16 augustus 2001 liggen gedurende drie weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen Ingediend zijn de volgende aanvragen om: Bouwvergunning

Bennekom

- plaatsen van kantoor Heelsumseweg 50 : BZ - 20010936
- bouwen van een woning Algemeer 69 : BZ - 20010944
- vergroten van een woning Bosweg 10 : BZ - 20010967
- vergroten van Kantoorgedeelte Kaardebol 9 : BZ - 20010972
- bouwen/veranderen van nieuwe garage "oude garage" Selterskampweg 22a : BZ - 20011036

- bouwen van woning Prins Hendrikweg 3 : BZ - 20011037 Ede

- inrichten van een winkel Boogstraat 18 : BZ - 20010743
- vergroten van de keuken Burgemeester Prinslaan 40 : BZ - 20010723
- van afbouw inclusief pui Boogstraat 19 : BZ - 20010724
- bouwen/plaatsen van 2 woningen Telefoonweg 25-27 : BZ - 20010756
- vergroten van woonhuis aan de achterzijde Nieuwe Kazernelaan 27 : BZ
- 20010769

- plaatsen van chalet Verlengde Arnhemseweg 97 : BZ - 20010772
- geheel vernieuwen van een garage Verlengde Parkweg 19 : BZ - 20010792

- bouwen van een woonhuis Veenderweg 20 : BZ - 20010819
- vergroten van woning Wilterdinkstraat 5 : BZ - 20010917
- aanpassing van interieur formule Stadspoort 45 : BZ - 20010923
- bouwen van 8 appartementen+winkels Parkweg Ongenummerd : BZ - 20010935

- bouwen van een schuur met paardestal Deelweg 5 : BZ - 20010939
- bouwen van een bedrijfsgebouw Maxwellstraat Ongenummerd : BZ - 20010945

- veranderen van bedrijfshal Bellstraat 22 : BZ - 20010963
- vergroten en veranderen van de woning (erker) Nieuwe Maanderbuurtweg 12 : BZ - 20010977

- vergroten van een woonhuis Laan van Kernhem 65 : BZ - 20010979
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapellen) Willem Pijperlaan 1 : BZ - 20010986

- vergroten van kantoor Maanderweg 22 : BZ - 20010988
- en tuinkamer bouwen/vergroten van nieuw berging overkapping Tolhuislaan 18 : BZ - 20010991

- vergroten en veranderen van de woning Tielkemeijerweg 9 : BZ - 20010995

- vergroten en veranderen van het gezinsvervangend tehuis Weerdestein 375 : BZ - 20011023

- vergroten en veranderen van de woning Geerestein 21 : BZ - 20011041 Harskamp

- bouwen van een loods Broekweg 2 : BZ - 20010932
- vergroten en veranderen van een woning Laarweg 23 : BZ - 20010976 Lunteren

- veranderen van een stalling in van een fysiotherapieruimte Mgr. Nolensstraat 6 : BZ -

- vergroten van een geitenstal Kleine Goorpad 4 : BZ - 20010960
- techniekgebouw geheel vernieuwen van zwembadbassins en Boslaan 91 : BZ - 20010968

- vergroten van groepshotel Dorpsstraat 13 : BZ - 20010974
- bouwen van garage/berging Kruisbeekweg 22 : BZ - 20010983
- vergroten en veranderen van de woning Klokkegat 47 : BZ - 20011065 Otterlo

- vergroten en veranderen van een woning Mosselsepad 15 : BZ - 20010712

Melding
Bennekom

- bouwen/plaatsen van tuinhuisje Elterse Hof 31 : BZ - 20012246
Sloopvergunning
Bennekom

- slopen van een woning met bijgebouw Dikkenbergweg Ongenummerd : BZ - 20013171

- slopen van gedeelte van een winkelpand Dorpsstraat 48 : BZ - 20013179
Ede

- slopen van een vleeskalverenstal Maanderdijk 68 : BZ - 20013166
- slopen van 4 vleesvarkensschuren Heremeijesteeg 9 : BZ - 20013169
- slopen van asbesthoudende leien Eikelakkers Ongenummerd : BZ - 20013175

- slopen van asbesthoudende boeiboorden Oranjelaan 7 : BZ - 20013180 Ederveen

- slopen van loods (tengen markthal aan) Schras 6 : BZ - 20013162
- slopen van diverse schuren Scheivoor 6 : BZ - 20013173 Harskamp

- slopen van 2 kalverenschuren + 1 stal Kraatsweg 29 : BZ - 20013164 Lunteren

- slopen van een schuur Meulunterseweg 86 : BZ - 20013165
- slopen van een woning Bruinehorstweg 28 : BZ - 20013167
- slopen van varkensschuren Nederwoudseweg 13a : BZ - 20013170
- slopen van bestaand schoolgebouw Schaepmanstraat 15 : BZ - 20013176
- slopen van een garage-berging Stationsstraat 24 : BZ - 20013177 Otterlo

- slopen van opstallen Lange Heideweg 8 : BZ - 20013163
- slopen van een woning met schuren Apeldoornseweg 83 : BZ - 20013168
- slopen van een garage Zandingsweg Ongenummerd : BZ - 20013172
- slopen van een woonhuis Dorpsstraat 28 : BZ - 20013174
- slopen van 2 varkensschuren Apeldoornseweg 59 : BZ - 20013178
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 16 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van: EDE

1. 1. Verkeersschool J. Dam voor het vergroten en veranderen van de lesruimte Kerkhoflaan 1; BZ-2001-0303; er zal niet worden gebouwd t.b.v. kleine bedrijven;

2. 2. Fam. Driessen voor het vergroten van de woning Laan van Kernhem 65;BZ-2001-0979; er zal niet worden gebouwd t.b.v. agrarische doeleinden;
BENNEKOM

3. 3. R. van Haarlem voor het bouwen van een tuinhuisje Eltersehof 31; BZ-2001-2246; er zal worden gebouwd op de bestemming tuin; LUNTEREN

4. 4. W.M. Harinck voor het veranderen van de stalling/berging t.b.v. een praktijkruimte Mgr. Nolensstraat 6; BZ-2001-0913; er zal niet worden gebouwd t.b.v. woondoeleinden en detailhandel; 5. P.P. Pesulima voor het vergroten en veranderen van de woning Gr. Van Prinstererstraat 46; BZ-2001-1070; de maximum goothoogte zal worden overschreden.

Vanaf 16 augustus 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van: EDE

1. 1. Fam. Verhalle voor het vergroten van de woning Hoflaan 27; BZ 2001-0664; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
2. 2. E. Riemens voor het vergroten en veranderen van de woning Burg. Prinslaan 40; BZ-2001-0723; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijerfgrens;

3. 3. M.L. Neeleman voor het bouwen van een nachtverblijf Goorsteeg 126; BZ-2001-0890; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

4. 4. W.H. Hofs voor het vergroten en veranderen van de woning Nieuwe Maanderbuurtweg 12; BZ-2001-0977; de erker zal de bebouwingsgrens aan de voorzijde overschrijden;

5. 5. St. Welzijnszorg voor het vergroten van kantoorruimte Weerdestein 375; BZ-2001-1023; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

6. 6. Fam. Meijerigh voor het vergroten en veranderen van de woning Geerestein 21; BZ-2001-1041; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

7. 7. De gemeente Ede om een gedeelte van het voormalige bedrijfspand Verlengde Blokkenweg 12 te gebruiken als opslagruimte e.d. t.b.v. de Stichting Help Oost Polen;
BENNEKOM

8. 8. W. van Wilgenburg voor het vergroten van de woning (erker) Molenstraat 94; BZ-2001-1031; de erker overschrijdt de bebouwingsgrens aan de voorzijde;
LUNTEREN

9. 9. J.H. Onink voor het vergroten en veranderen van de woning Baron Makaystraat 8; BZ-2001-0609; de erker overschrijdt de bebouwingsgrens aan de voorzijde; 10. A.A.M. Witten voor het vergroten en veranderen van de woning Valkseweg-Oost 43; BZ-2001-0612; de erker overschrijdt de bebouwingsgrens aan de voorzijde.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 16 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom

- vergroten van de woning Irenelaan 22 : BZ - 20010501
- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 54 : BZ - 20010515

- een woning met een badkamer van vergroten Brinkstraat 106 : BZ - 20010616

- vergroten en veranderen van woning en berging Marijkelaan 11 : BZ - 20010645

- vergroten van de woning Bereklauw 73 : BZ - 20010725
- vergroten en veranderen van de woning Margrietlaan 81 : BZ - 20010839

- veranderen en vergroten van de woning Florence Nightingalelaan 17 : BZ - 20010897

- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Kortehoven 2 : BZ - 20011073
Ede

- bouwen van een kantoor Galvanistraat 125 : BZ - 20000055
- bouwen van een zadeldakloods Frankeneng 12 : BZ - 20000101
- bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor Neonstraat Ongenummerd : BZ - 20000755

- vergroten en veranderen van een squashcentrum Peppelensteeg 4 : BZ - 20001377

- vergroten en veranderen van de bibliotheek/cult.centrum Molenstraat Ongenummerd : BZ - 20010103

- bouwen van een bedrijfsgebouw Kryptonstraat Ongenummerd : BZ - 20010421

- bouwen van 2 slaapkamers boven carport Reimersbeek 1 : BZ - 20010470
- vergroten en veranderen van de woning Jan Vermeerstraat 37 : BZ - 20010559

- vergroten en veranderen van de woning Allendesingel 14 : BZ - 20010622

- berging van bouwen Coba Ritsemastraat 12 : BZ - 20010635
- vergroten en veranderen van de woning Diederickhof 12 : BZ - 20010654

- veranderen van Pui Parkweg 24 : BZ - 20010666
- bouwen van een stal/berging Wekeromseweg 4 c : BZ - 20010676
- bouwen van klompenhok en berging en veranderen van de gevel Parkweg Ongenummerd:
BZ - 20010686

- als geldautomaatruimte en lichtreclame van veranderen i.v.m.het inrichten Achterdoelen 39 :
BZ - 20010718

- geheel vernieuwen van een berging Spinozastate 38 : BZ - 20010727
- bouwen van garage,berging Prins Bernhardlaan 11 : BZ - 20010789
- vergroten en veranderen van de woning Comeniusstate 3 : BZ - 20010846

- plaatsen van Dakkapel en raampaneel Sportlaan 37 a : BZ - 20010866
- vergroten van een garage Tielkemeijerweg 9 : BZ - 20010896
- vergroten van dakkapel achterzijde woning Sonsbeek 16 : BZ - 20010900

- bouwen van een garage Veenderweg 60 : BZ - 20010904 Harskamp

- bouwen van twee woningen Laarweg 72 : BZ - 20000835
- bouwen van een berging Molenweg 61 : BZ - 20010592
- bouwen van een overkapping Dorpsstraat 35 : BZ - 20010660 Lunteren

- vergroten en veranderen van een vleeskalverenstal Heuvelseweg 2 : BZ
- 990219

- vergroten en veranderen van de winkel Molenparkweg 5 : BZ - 20000253
- bouwen van een bedrijfshal De Stroet Ongenummerd : BZ - 20000546
- bouwen van een bedrijfspand De Stroet Ongenummerd : BZ - 20000549
- bouwen van een opslag Hoge Valkseweg 73 A : BZ - 20010538
- vergroten en veranderen van een woning Molenweg 76 : BZ - 20010670 Otterlo

- vergroten en veranderen van de woning Mosselsepad 81 : BZ - 20010027
- bouwen van een vleeskalverenstal Lange Heideweg 32 : BZ - 20010068
- bouwen van een zwembad Egypte 3 : BZ - 20010450
- bouwen van een recreatiechalet Arnhemseweg 105 : BZ - 20010495
- gedeeltelijk vernieuwen van een woning Harskamperweg 56 : BZ - 20010695
Wekerom

- vergroten en veranderen van de woning Roekelseweg 23 : BZ - 20010580
- ged. vernieuwen van een kap Roekelseweg 25 : BZ - 20010880
Melding
Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom

- bouwen/plaatsen van dakkapel op achtergevel Laarweg 29 b : BZ - 20012226

- vergroten van dakkapel Kortehoven 2 : BZ - 20012233
- vergroten van de woning ter plaatse van de Anemoon 6 : BZ - 20012243
- bouwen/plaatsen van uitgiftepunt Achterstraat Ongenummerd : BZ - 20012244
Ede

- vergroten en veranderen van de woning Veldbeeklaan 12 : BZ - 20012176

- bouwen van een serre Rembrandtlaan 115 : BZ - 20012179
- vergroten van huiskamer aan de achterzijde Houtrakbos 25 : BZ - 20012185

- bouwen van een studeer-/slaapkamer Witte de Withstraat 10 : BZ - 20012186

- bouwen van aanbouw achterzijde woning Mollenbos 16 : BZ - 20012188
- bouwen van blokhut Leeuweriklaan 34 : BZ - 20012228
- plaatsen van hekwerk binnenkant winkeletage Kuiperplein 39 a : BZ - 20012231

- vergroten van huiskamer Attleedreef 10 : BZ - 20012232
- bouwen van een tuinhuisje Pennstate 35 : BZ - 20012237
- bouwen van een tuinhuisje Arendshorst 7 : BZ - 20012238
- bouwen van een tuinhuisje Noel-Bakerstate 9 : BZ - 20012239
- plaatsen van een dakkapel Edendreef 69 : BZ - 20012242
- bouwen/plaatsen van blokhut Lomboklaan 11 : BZ - 20012245 Lunteren

- vergroten van de woning Marskamp 28 : BZ - 20012240
- vergroten van de woning Marskamp 26 : BZ - 20012241 Otterlo

- bouwen van Blokhut Dokter Beumerlaan 18 : BZ - 20012194
BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE. Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via tel. (0318) 68 03 26,of 68 03 37.Ede, 15 augustus 2001 terug naar het overzicht

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen in Ede '
Lees ook