Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 4 oktober 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning:

Rectificatie:
door een zetfout zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning in de publikatie van 5 september 2001 ten onrechte vermeld onder de categorie melding.

Ede

bouwen 23 woningen Sterrenbos, Reeshofbos: BZ-2001-1131; bouwen 14 appartementen en twee megawoningen Laan van Kernhem: BZ2001-1132;
bouwen 32 appartementen Laan van Kernhem: BZ-2001-1133; bouwen 26 koopwoningen Laan van Kernhem: BZ-2001-1134; bouwen 40 koopwoningen Sterrenbos, Noorburgerbos, Scharlakenbos: BZ-2001-1135;
bouwen 36 woningen Houtplein, Reeshofbos, Noorderhout: BZ-2001-1136;
bouwen 5 koopwoningen Reeshofbos, Sterrenbos: BZ-2001-1137; bouwen 19 vrijstaande koopwoningen Mastbos, Noorburgerbos: BZ-2001-1138;
bouwen 33 woningen Zuiderhout, Houtplein, Reeshofbos: BZ-2001-1139; bouwen 23 woningen Noorburgerbos, Sterrenbos: BZ-2001-1140; bouwen 17 woningen Noorburgerbos: BZ-2001-1141; bouwen school en vier schoolwoningen: BZ-2001-1142; bouwen 13 woningen Sterrenbos, Scharlakenbos: BZ-2001-1143.

Ede


- verlengen instandhoudingstermijn noodlokalencomplex Wilsondreef 45;
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning (plaatsen dakkapel) Breehoven 72 : BZ - 20011172

Ede


- bouwen van een woning Waterloweg 49 : BZ - 20010570

- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Rousseaustate 30 : BZ - 20011107

Harskamp


- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Laarweg 9a : BZ - 20011074

- vergroten en veranderen van een woning met garage-berging Stroe Allee 3 : BZ - 20011076

Lunteren


- bouwen van een woning Achterstraat 48 : BZ - 20010905
veranderen van een stalling in van een fysiotherapieruimte Mgr. Nolensstraat 6 : BZ - 20010913


- vergroten van een woning Veenweg 23 : BZ - 20011044
Otterlo


- bouwen van een kippenschuur Lange Heideweg 12 : BZ - 20011075
Melding

Ede


- bouwen/plaatsen van aanbouw achterzijde Trumandreef 6 : BZ - 20012278

- vergroten van woning Irislaan 19 : BZ - 20012279
- vergroten van woonkamer Monroedreef 14 : BZ - 20012280
- bouwen van een tuinhuis Catharinadaal 88 : BZ - 20012281
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 4 oktober 2001 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

BENNEKOM

F. Nienhuis voor het vergroten en veranderen van de woning Krulweg 4; BZ-2001-0871; de maximum oppervlakte aan kantoorruimte zal worden overschreden;

A.B.C. Fredriks voor het vergroten van de woning Vogelwikke 33; BZ-2001-0989; de bebouwingsgrens zal worden overschreden.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan en vooruitlopen op een nieuw bestemmingsplan (art. 19, lid 2, W.R.O) voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

EDE

Van Doorn Beheer B.V. voor het bouwen van een combinatiegebouw (kantoor en bouwmarkt)) Keesomstraat ong.;BZ-2001-1118; er zal sprake zijn van detailhandel bij de bestemming industrie, handel en andere diensten. Het bouwplan zal in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Verlenen van een aanlegvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden van:

EDE

Stichting het Geldersch Landschap voor het aanleggen van een parkeerterrein aan de Horalaan.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 4 oktober 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE

M. van Hunnink voor het bouwen van een zwembad Arnhemseweg 61; BZ-2001-0641; voor het bouwen van een zwembad is vrijstelling vereist;

R.A. van der Ham voor het vergroten en veranderen van de woning Heuvelsepad 38; BZ-2001-0691; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

R.M.A. van Holland voor het vergroten en veranderen van de woning Juliana van Stolberglaan 12; BZ-2001-1059; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijerfgrens;

T. van Oostenbrugge voor het bouwen van een schuur Apeldoornseweg 10; BZ-2001-1084; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

LUNTEREN

G. Mostert voor het vergroten van de woning Veldhuizerweg 1; BZ-2001-0434; de maximum inhoud van de woning zal worden overschreden;

WEKEROM

J. van Veenschoten voor het bouwen van een schuur Vijfsprongweg 22; BZ-2001-0634; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen en de maximum goothoogte zullen worden overschreden;

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 4 oktober 2001 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- bouwen van een geluidscherm Selterskampweg 27 : BZ - 20010873
- bouwen/plaatsen van een erker Molenstraat 94 : BZ - 20011031
Ede


- vergroten en veranderen van woning Allendesingel 3 : BZ - 991346
- bouwen van een scharrelkippenschuur Zonneoordlaan 9 : BZ - 20000870
- bouwen van een woning en een schuur Bergstraat 44 : BZ - 20000931
- vergroten en veranderen van een telecommunicatieruimte Knuttelweg Ongenummerd : BZ - 20000966

- vergroten en veranderen van de woning Hoflaan 1 : BZ - 20001120
- bouwen van winkels met woningen Maandereind 10 12 : BZ - 20001210
- bouwen van agrar. bedr.won. + 3 schuren Heremeijesteeg Ongenummerd : BZ - 20001300

- vergroten en veranderen van de woning Kerkhoflaan 24 : BZ - 20010127
- vergroten en veranderen van de lesruimte Kerkhoflaan 1 : BZ - 20010303

- bouwen van een aanbouw Diederickhof 11 : BZ - 20010529
- bouwen van een luifel en entree Arnhemseweg 8 A : BZ - 20010534
- vergroten (keuken en hal) van woning Hoflaan 27 : BZ - 20010664
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Van Okeghemlaan 10 : BZ - 20010726

- bouwen van buro-unit prefab Nieuwe Kazernelaan 10 : BZ - 20010817
- bouwen/plaatsen van zwembad+tuinhuis Schaapsweg 4 : BZ - 20010892
- bouwen van een schuur met paardestal Deelweg 5 : BZ - 20010939
- bouwen van praktijkruimte/garage Veenderweg 94 : BZ - 20010962
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Foster Dullesdreef 27 : BZ - 20010969

- vergroten en veranderen van de woning (erker) Nieuwe Maanderbuurtweg 12 : BZ - 20010977

- vergroten van woonhuis d.m.v. een dakopbouw Valkestein 20 : BZ - 20010990

- bouwen/plaatsen van rijwielstalling Weerdestein 375 : BZ - 20011030
- vergroten en veranderen van de woning Geerestein 21 : BZ - 20011041
- bouwen/plaatsen van een dakopbouw Geerestein 19 : BZ - 20011042
- bouwen van een vleeskalverenstal Maanderdijk 6 -8 : BZ - 20011057
- veranderen van de woning tot kantoorruimte Luynhorst 4 ,6, : BZ - 20011081

Ederveen


- bouwen/plaatsen van een carport/erker Forsythiastraat 42 : BZ - 20010661

- vernieuwen van de woning Seringstraat 14 : BZ - 20010684
Harskamp


- bouwen van een overdekte wasplaats Broekweg 3 : BZ - 990265
- vergroten en veranderen van een woning Laarweg 23 : BZ - 20010976
Lunteren


- bouwen van een schutting Meulunterseweg 7 : BZ - 20000962
- bouwen van een zwembad Molenweg 55 : BZ - 20010181
- vergroten en veranderen van het hondenpension Hoge Valksedijk 35 : BZ - 20010280

- vergroten van de woning Valkseweg 12 A : BZ - 20010429
- vergroten van de woning (plaatsen erker) Valkseweg Oost 43 : BZ - 20010612

Otterlo


- bouwen van twee zeugenstallen Maasjessteeg 2 : BZ - 20010031
Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom


- bouwen/plaatsen van tuinhuisje Elterse Hof 31 : BZ - 20012246
Ede


- vergroten en veranderen van de woning Houtrakbos 3 : BZ - 20012234
- vergroten van de garage Baron van Wassenaerlaan 20 : BZ - 20012235
- vergroten van de garage Baron van Wassenaerlaan 22 : BZ - 20012236
- vergroten en veranderen van de woning Martin Luther Kingstate 92 : BZ - 20012268

- bouwen van berging t.b.v.scootmobiel Jan Vermeerstraat 56 : BZ - 20012269

- bouwen van een houten berging Baron van Wassenaerlaan 38 : BZ - 20012273

- boouwen van houten schuurtje Paul Gabriëlstraat 33 : BZ - 20012274
- vergroten van de woning Spinozastate 63 : BZ - 20012275
- bouwen van tuinschuurtje Kennedydreef 30 : BZ - 20012282
- vergroten en veranderen van de woning van Borsselelaan 5 : BZ - 20012283

Lunteren


- bouwen van tuinberging Molenparkweg 2 : BZ - 20012270
Wekerom


- bouwen van berging Lage Valkseweg 15 : BZ - 20012271
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Bennekom


- slopen van de woning met berging Selterskampweg 12 : BZ - 20013143
- gedeeltelijk slopen van achterzijde winkelpand Dorpsstraat 48 : BZ - 20013159

- slopen van een woning met bijgebouw Dikkenbergweg Ongenummerd : BZ - 20013171

Ede


- slopen van het woonhuis Otterloseweg 19 : BZ - 20013121
- slopen van de woning Woutersweg 6 : BZ - 20013133
- gedeeltelijk slopen van een woning Wekeromseweg 19 : BZ - 20013138
- slopen van 60 luchtkokers Hessenweg 2 : BZ - 20013144
- slopen luifel van het pand en van beplating van CV-ruimte Marconistraat 13 : BZ - 20013148

- slopen van een vleeskalverenstal Maanderdijk 6 8 : BZ - 20013166
- slopen van alle bijgebouwen Deelweg 5 : BZ - 20013185
- slopen van de schuur Prins Bernhardlaan 11 : BZ - 20013192
- slopen van 9 borstweringspanelen (asbest) Schoonenburg 1 : BZ - 20013205

- slopen van 9 borstweringen (asbest) Sterkenburg 1 : BZ - 20013206
- slopen van een dakbeschot Celebeslaan 6 : BZ - 20013207
- slopen van een asbesthoudend tussenschot Groevenbeek 72 74 : BZ - 20013208

- gedeeltelijk slopen van de varkensstal Lunterseweg 78 : BZ - 20013213

- slopen van een berging Verlengde Maanderweg 114 : BZ - 20013215
- slopen van een schuur Groot Ginkelseweg 1 : BZ - 20013221
Ederveen


- slopen van een woning Seringstraat 14 : BZ - 20013203
- gedeeltelijk slopen (daken) van bergingen Jasmijnstraat 1 -36 : BZ - 20013227

- slopen van een schuur-berging Schras 50 : BZ - 20013230
Harskamp


- slopen van varkensstallen Tepelenburgweg 2 a : BZ - 20013079
- gedeeltelijk slopen van daken van bergingen Irenelaan 1 41 : BZ - 20013212

Lunteren


- slopen van een schuur + ged. van schuur Klomperweg 160 : BZ - 20013077

- slopen van een varkensstal Lage Valkseweg 175 : BZ - 20013113
- slopen van een schuur/kippenhok Lage Valkseweg 111 : BZ - 20013126
- slopen van twee bergingen Van Houtenstraat Ongenummerd : BZ - 20013129

- gedeeltelijk slopen van zwembadbassins en slopen van technische ruimte Boslaan 91 : BZ - 20013147

- slopen van varkensschuren Nederwoudseweg 13 a : BZ - 20013170
- slopen van een garage-berging Stationsstraat 24 : BZ - 20013177
- slopen van een schuur Buzerseweg 19 : BZ - 20013198
- gedeeltelijk slopen van bijgebouwen Dorpsstraat 179 -183 : BZ - 20013223

- slopen van 4 zomerhuisjes en 1 bergschuur Boslaan 127 -129 : BZ - 20013226

Otterlo


- slopen van de "oude" werkplaats Houtkampweg 9 : BZ - 20013153
- slopen van een garage Zandingsweg Ongenummerd : BZ - 20013172
Wekerom


- slopen van een loods + veestal Willinkhuizersteeg 1 : BZ - 20013092
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE. Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26 of 68 03 37.
---

Ede, 8 oktober 2001

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen in Ede '
Lees ook