Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 6 april 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor eenieder ter inzage bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Diedenweg 20 te Bennekom : BZ
- 20000387

- geheel vernieuwen van kapconstructie woning Bovenbuurtweg 56 te Bennekom : BZ - 20000388

- vergroten en veranderen van de woning Quarles van Uffordlaan 7 te Bennekom : BZ - 20000373

- vergroten en veranderen van de woning Langesteeg 35 te Bennekom : BZ
- 20000385

- bouwen van een rundveestal Dijkgraaf 20 te Bennekom : BZ - 20000383 EDE

- vergroten en veranderen van de woning Hakselseweg 73 te Ede : BZ - 990529

- bouwen van een hekwerk Curiestraat 1 te Ede : BZ - 20000389
- bouwen van een verenigingsgebouw Blokkenweg ongen.te Ede : BZ - 20000390

- vergroten en veranderen van de woning Opaalstraat 12 te Ede : BZ - 20000378

- vergroten en veranderen van de woning Diepenbrocklaan 33 te Ede : BZ
- 20000315

- vergroten en veranderen van de woning Catharinadaal 55 te Ede : BZ - 20000386

- vergroten en veranderen van de woning Oortveldlaan 26 te Ede : BZ - 20000384

- veranderen van een kantoor en behandelgeb. Horalaan 5 te Ede : BZ - 20000375

- bouwen van een schuur Zuiderkade 6 te Ede : BZ - 20000381
- bouwen van een garage c.a. Klinkenbergerweg 31 te Ede : BZ - 20000379

- vergroten en veranderen van de woning Bettekamp 49 te Ede : BZ - 20000371

- bouwen van een berging Metsustraat 8 te Ede : BZ - 20000370
- vergroten en veranderen van de woning Bennekomseweg 42 te Ede : BZ - 20000045
EDERVEEN

- vergroten en veranderen van de woning Schras 51 te Ederveen : BZ - 20000376

- vergroten en veranderen van een garage Schras 42 te Ederveen : BZ - 20000374
HARSKAMP

- vergroten en veranderen van de woning 't Zandwater 1 te Harskamp : BZ - 20000382
LUNTEREN

- bouwen van garage/berging Veenweg 8 te Lunteren : BZ - 991326
- bouwen van een stallingsruimte Engweg 37 te Lunteren : BZ - 20000377
- vergroten en veranderen van de woning Hulweg 11 te Lunteren : BZ - 20000244

- bouwen van een woning met garage/berging Meulunterseweg 82 te Lunteren : BZ - 20000043

- bouwen van zestal container units Ruitenbeekweg 7 te Lunteren : BZ - 20000372

- vergroten en veranderen van de woning Veldhuizerweg 4 te Lunteren : BZ - 990917
OTTERLO

- bouwen van een woning Mosselsepad 64 te Otterlo : BZ - 20000256 WEKEROM

- bouwen van een rundveestal Matenweg 13 te Wekerom : BZ - 20000380
Melding
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Mr. Gerbrandypark 38 : BZ - 20002101

- bouwen van een berging Hertespoor 52 : BZ - 20002098
- vergroten en veranderen van de woning Concordialaan 20 : BZ - 20002095

- vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 13 : BZ - 20002094

- vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 11 : BZ - 20002093

- vergroten en veranderen van de woning Jan Vermeerstraat 92 : BZ - 20002100

- vergroten en veranderen van de woning Allendesingel 60 : BZ - 20002099

- bouwen van een tuinhuisje Sartrestate 58 : BZ - 20002097
- vergroten en veranderen van de woning De Gheynstraat 7 : BZ - 20002096
BENNEKOM

- bouwen van een tuinhuisje Hoogakker 48 : BZ - 20002103
- vergroten en veranderen van de woning Vossenweg 18 : BZ - 20002092
- vergroten en veranderen van de woning Fluitakker 4 : BZ - 20002102
Sloopvergunning
BENNEKOM

- slopen van de voorgevel/pui Commandeursweg ongen. : BZ - 2000309
- slopen van 30 m2 asbesthoudende mat. Bergakkerweg ongen. : BZ 20003090

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 6 april 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om ver gunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.
A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 18a W.R.O.) voor het bouwplan van: EDE

1. G. Lieftink voor het vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 11; BZ-2093-2000; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

2. B. Groeneveld voor het vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 13; BZ-2094-2000; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

3. A. van den Hudding voor het vergroten en veranderen van de woning Concordialaan 20; BZ-2095-2000; de maximum boeihoogte van de berging zal worden overschreden;

4. W.A. Klunder voor het bouwen van een berging Hertespoor 52; BZ-2098-2000; er zal worden gebouwd op de bestemming openbaar en gemeenschappelijk groen en de maximum boeihoogte zal worden overschreden.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan en vooruitlopen op een nieuw
Bestemmingsplan (art. 19 W.R.). en art. 50 Woningwet) voor het bouwplan en/of de aanvraag van:
LUNTEREN

1. J. Geurink voor het bouwen van een woning Kerkhoflaan 2; BZ-99-1177; er zal worden gebouwd op de bestemming erf. Het bouwplan stemt overeen met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
C. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of
aanvraag van:
EDE

1. Fam. A. van Grootheest voor het vergroten en veranderen van de woning Burg. Prinslaan 27; BZ-99-1011; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijperceelsgrens;
2. P. Bakkeren voor het bouwen van een woning Otterloserweg 17; BZ-99-1164; de maximum goothoogte van de garage zal worden overschreden;

3. J. van Spanje voor het vergroten en veranderen van de woning Enkstein 14; BZ-0106-2000; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;
BENNEKOM

4. H.W.M. Jurriens voor het vergroten en veranderen van de woning Laarweg 43; BZ-99-1166; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
5. H.T.J.M. Roelofs voor het vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 46; BZ-0005-2000; er zal worden gebouwd buiten het gebouwenvlak;

6. G. Elbertsen voor het vergroten en veranderen van de woning Achterstraat 34; BZ-0208-2000; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

7. G.A. Buizer voor het vergroten en veranderen van de woning Heerdlaan 30; BZ-0216-2000; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

8. J.J. Meeuwisz om een midgetgolfbaan te mogen aanleggen op een perceel aan de Panoramaweg;
LUNTEREN

9. P.A.R. van Harten voor het bouwen van een garage/berging Kattenbroekerweg 6; BZ-0067-2000; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;
HARSKAMP
10. J.A. van Omme voor het bouwen van een dubbele woning Kraatsweg 15; BZ-99-0534; er zal een garage worden gebouwd op het erf naast de woning;
11. H. Blankespoor voor het vergroten van de woning Kraatsweg 62; BZ-0086-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
OTTERLO
12. Ned. Hervormde Kerk voor het vergroten en veranderen van het verenigingsgebouw Kerklaan; BZ-99-1067; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
WEKEROM
13. L.H. Klok voor het vergroten van een recreatiewoning Roekelseweg 44; BZ-0056-2000; de maximum oppervlakte aan bebouwing en de maximum bouwhoogte zullen worden overschreden.

D. Verlenen vrijstelling van de bouwverordening voor het bouwplan en/of de aanvraag van:
EDE

1. Woonstede Woningcorporatie voor het bouwen van een hekwerk Curiestraat 1; BZ-0389-2000; de maximum hoogte van de erfafscheiding zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 6 april 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:
BENNEKOM

- bouwen van woning met garage Vossenweg ongen.te Bennekom : BZ - 991292

- vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 6 te Bennekom : BZ - 991107

- vergroten en veranderen van brandweerkazerne Bergakkerstraat ongen.te Bennekom : BZ - 20000063

- vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 17 te Bennekom : BZ - 991211

- bouwen van een pluimveestal Rijnsteeg 10 te Bennekom : BZ - 20000054
- vergroten en veranderen van de woning Dovenetel 2 te Bennekom : BZ - 20000130

- vergroten en veranderen van de woning Irenelaan 5 te Bennekom : BZ - 991275

- bouwen van een garage Heinrich Witteweg 1a te Bennekom : BZ - 20000179
EDE

- vergroten en veranderen van een woning Nassaulaan 26 te Ede : BZ - 991290

- vergroten en veranderen van een woning Sadatsingel 27 te Ede : BZ - 991221

- bouwen van een energieverdeelruimte Cronebos 8 te Ede : BZ - 20000095

- bouwen van een stalling voor landbouwwerk Wekeromseweg 51 te Ede : BZ - 991352

- vergroten en gedeeltelijk vernieuwen van dak van panelenhal Rijksweg 39 te Ede : BZ - 991272

- vergroten en veranderen van landbouwloods Zuiderkade 37 te Ede : BZ
- 991359

- vergroten en veranderen van de woning Agnietendaal 32 te Ede: BZ-991240 (van rechtswege verleend)

- vergroten en veranderen van de woning Pieter de Hooghstraat 144 te Ede: BZ -2000-2012 (van rechtswege verleend)
EDERVEEN

- bouwen van een woning met bedrijfsruimte Seringstraat ongen.te Ederveen : BZ - 990491

- bouwen van een bedrijfsruimte Seringstraat ongen.te Ederveen : BZ - 991012
HARSKAMP

- vergroten en veranderen van de woning Rietweg 6 te Harskamp : BZ - 20000084
LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Lage Veldweg 5 te Lunteren : BZ - 991361

- vergroten en veranderen van woning Hindelaan 57 te Lunteren : BZ - 991307

- bouwen (kavel 22) van een recreatiewoning Meulunterseweg 60 te Lunteren : BZ - 991128

- bouwen van een vleeskalverenstal Lage Veldweg 19 te Lunteren : BZ - 990862

- bouwen (Kavel 11) van een recreatiewoning Meulunterseweg 60 te Lunteren : BZ - 991122

- vergroten en veranderen van de woningen Hermelijnlaan 17 te Lunteren : BZ - 990966

- bouwen van 2 recreatiewoonverblijven Boslaan 123 te Lunteren : BZ - 20000186
WEKEROM

- vergroten en veranderen van een woning Edeseweg 152 te Wekerom : BZ
- 991304

Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
BENNEKOM

- bouwen van een tuinhuisje Hofrustlaan 35 te Bennekom : BZ - 20002081 EDE

- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 14 te Ede : BZ - 20002078
- vergroten van de woning Molenstraat 228 te Ede : BZ - 20002076
- bouwen van een blokhut Merellaan 25 te Ede : BZ - 20002075
- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 22 te Ede; BZ-20002077
- bouwen van een berging Jan Vermeerstraat 16 te Ede : BZ - 20002086 LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Valkseweg Oost 44 te Lunteren : BZ - 20002091
WEKEROM

- vergroten en veranderen van een tweetal woningen Edeseweg 105a te Wekerom : BZ - 20002084
Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van:
BENNEKOM

- slopen van asbest / golfplaten Dickenesweg 5 te Bennekom : BZ - 20003080
EDE

- slopen van een woning Parkweg 74 te Ede : BZ - 20003070
- slopen van een bedrijfsruimte Blokkenweg 24 te Ede : BZ - 20003071
- slopen van 6.m. asbesthoudend standpijp Javalaan 23 te Ede : BZ - 20003079

- gedeeltelijk slopen van Pool- en Snookercentrum Museumplein 3 te Ede : BZ - 20003077

- slopen van twee panden Grotestraat 11 te Ede : BZ - 20003075
- slopen van een aantal opstallen Wekeromseweg 51 te Ede : BZ - 20003012

- slopen van woning Rijksweg 12 te Ede : BZ - 20003011 LUNTEREN

- slopen van een gedeelt. bedrijfsruimte Scharrenburgersteeg 10 te Lunteren : BZ - 20003083

BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.
REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 5 april 2000

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede '
Lees ook