Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 30 maart 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, voor eenieder ter inzage op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Winde 7 : BZ - 20000334
- vergroten en veranderen van de paarden rijbak Harnsedijkje 2 : BZ - 20000353

- vergroten en veranderen van de woning Jonker Sloetlaan 35: BZ - 20000329
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Leo Gestelstraat 22 : BZ - 20000358

- vergroten en veranderen van de woning Jan Th. Tooroplaan 60 : BZ - 20000356

- vergroten en veranderen van de woning Derk Wiggersstraat 7 : BZ - 20000350

- vergroten en veranderen van de woning Zwaluwlaan 26 : BZ - 20000351
- vergroten en veranderen van de woning Parelstraat 14 : BZ - 20000352
- vergroten en veranderen van de dienstwoning Willem Marislaan 2 : BZ
- 20000357

- vergroten en veranderen van de woning en bouwen van een berging/hobbykamer Moreelsestraat 43:
BZ - 20000355

- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 31: BZ - 20000149

- vergroten en veranderen van de woning Willem Witsenlaan 41: BZ - 20000349

- bouwen van een kantoor/berging/carport Zonneoordlaan 8 : BZ - 20000330
EDERVEEN

- vergroten en veranderen van de woning Forsythiastraat 2: BZ - 20000342
LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Klomperweg 31: BZ - 20000348
- vergroten en veranderen van de woning Honskamperweg 50 : BZ - 20000347

- vergroten en veranderen van de woning Zwartewater 17 : BZ - 20000346
- vergroten en veranderen van de woning Veenweg 12: BZ - 20000343
- vergroten en veranderen van het cafe/rest.met toiletruimte Dorpsstraat 192 : BZ - 20000344

- vergroten en veranderen van het cafe rest. met serre Dorpsstraat 192 : BZ - 20000345

- bouwen van een opslagruimte Postweg 98 : BZ - 20000354
Melding
BENNEKOM

- bouwen van een tuinhuisje Molenstraat 156 : BZ - 20002081
- vergroten en veranderen van de hobby ruimte Vernylaan 9 : BZ - 20002079
EDE

- vergroten van de woning Molenstraat 228 : BZ - 20002076
- vergroten en veranderen van de woning de Ruijterstraat 21 : BZ - 20002090

- bouwen van een blokhut Merellaan 25 : BZ - 20002075
- vergroten en veranderen van de woning Paul Gabriëlstraat 41 : BZ - 20002080

- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 32 : BZ - 20002089

- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 22 : BZ - 20002077
- bouwen van een dakkapel Spinozastate 39 : BZ - 20002088
- vergroten en veranderen van de woning Ravenburg 9 : BZ - 20002085
- bouwen van een berging Jan Vermeerstraat 16 : BZ - 20002086
- vergroten en veranderen van een berging Lichtenbeek 25 : BZ - 20002082

- vergroten en veranderen van de woning Klingelbeek 29 : BZ - 20002083

- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 14 : BZ - 20002078 LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Valkseweg Oost 44 : BZ - 20002091
WEKEROM

- vergroten en veranderen van een tweetal woningen Edeseweg 105 a : BZ
- 20002084

Sloopvergunning
EDE

- slopen van een woning met garage Otterloseweg 17 : BZ - 20003089
- slopen van een woning + ged. schuur Krommesteeg ongen. : BZ - 20003088

- slopen van ged. van het voorm. marnixcoll Raadhuisstraat 2 : BZ - 20003087
EDERVEEN

- slopen van een garage + prieel + aanbouw Holleweg 6 : BZ - 20003086 LUNTEREN

- slopen van de woning Zwartewater 21: BZ - 20003085
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 30 maart 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om ver gunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.
A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 18a W.R.O.) voor het bouwplan van: EDE

1. W. van den Broecke voor het vergroten en veranderen van de woning Paul Gabrielstraat 41;
BZ-2080-2000; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming erf (s);

2. Fam. A. Bos voor het vergroten en veranderen van een berging Lichtenbeek 25;
BZ-2082-2000; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

3. Bouwbedrijf J.J.P. van Ree c.v. voor het vergroten en veranderen van de woning Klingelbeek 29;
BZ-2083-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;

4. E.J. Koelewijn voor het vergroten en veranderen van de woning Ravenburg 9;
BZ-2085-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;

5. C. Lieftink voor het vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 32;
BZ-2089-2000; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
6. E.J.G. Groeneveld voor het vergroten en veranderen van de woning De Ruyterstraat 21;
BZ-2090-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
BENNEKOM

7. M.K. Rozdeiczer Kryszkowski voor het vergroten en veranderen van de hobbyruimte Vernylaan 9;
BZ-2079-2000; de maximum boeihoogte zal worden overschreden.
B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van: EDE

1. H.J. de Muinck voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor Maxwellstraat;
BZ-99-1186; er zal worden gebouwd binnen 10 meter van de perceelsgrens;

2. R. van Driesten voor het vergroten en veranderen van de woning Holleweg 6;
BZ-2000-0036; het maximum aantal bouwlagen van de woning en de maximum boeihoogte van de garage/berging zullen worden overschreden;
3. E. van Seters voor het vergroten en veranderen van de woning Saffierstraat 12;
BZ-2000-0142; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
BENNEKOM

4. Fam. Van Dijk voor het vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 4;
BZ-99-1195; de garage zal worden gebouwd op de bestemming tuin;
5. H.J.C. van Steenbergen voor het bouwen van een varkensschuur Dijkgraaf 3a;
BZ-2000-0137; de maximum goothoogte zal worden overschreden; LUNTEREN

6. "De Gelderse Roos" voor het bouwen van een pand voor kantoor en directiefuncties Klomperweg 175;
BZ-2000-0132; de maximum goothoogte zal worden overschreden; OTTERLO

7. J. van Grootheest voor het vergroten en veranderern van de woning Doctor Beumerlaan 36;
BZ-2000-0176; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
WEKEROM

8. J. van den Brandt voor het bouwen van een garage Roekelseweg 7; BZ-2000-0015; er zal worden gebouwd buiten het bouwblok en de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 30 maart 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van een uitvaartcentrum Edeseweg 46 te Bennekom : BZ - 20000010

- vergroten en veranderen van woning+garage Selterskampweg 87 te Bennekom : BZ - 20000070

- bouwen van garage Heelsumseweg 45 te Bennekom : BZ - 20000112
- vergroten en veranderen van de woning Hertogweg 5 te Bennekom : BZ - 20000198

- vergroten en veranderen van de woning Meidoornlaan 39 te Bennekom : BZ - 20000183

- bouwen van een winkel\appartementsgebouw Bakkerstraat ongen.te Bennekom : BZ - 990787

- bouwen van garage/berging Alexanderweg 20 te Bennekom : BZ - 20000068
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Vincent van Goghstraat 18 te Ede : BZ - 20000085

- vergroten en veranderen van woning Burgemeester Creutzlaan 17 te Ede : BZ - 20000029

- vergroten en veranderen van de woning De Gaullesingel 68 te Ede : BZ
- 20000052

- vergroten en veranderen van de woning Clingendaal 17 te Ede : BZ - 20000113

- bouwen van een woning Maanderdijk 18 te Ede : BZ - 990920
- vergroten van de woning Hoflaan 90 te Ede : BZ - 991241
- vergroten en veranderen van de woning Dr. Ir. Vondelingpark 23 te Ede : BZ - 20000143

- vergroten en veranderen van de woning Tolhuislaan 23 te Ede : BZ - 991162

- vergroten van bergruimte van Heutszlaan 140 te Ede : BZ - 20000145
- vergroten en veranderen van een dakkapel Obrechtlaan 20 te Ede : BZ
- 991293

- bouwen van 55 woningen Laan van Kernhem ongen.te Ede : BZ - 20000087
- een energie verdeelruimte van bouwen Ambtsbos ongen.te Ede : BZ - 20000083

- vergroten en verandern van de woning Molenstraat 139 te Ede : BZ - 990957

- bouwen van bergruimte Goorsteeg 86 te Ede : BZ - 991356
- vergroten en veranderen van de paardenstallen Apeldoornseweg 9 te Ede : BZ - 990501

- bouwen van een gecombineerde ruimte voor Laan van Kernhem ongen.te Ede : BZ - 20000236

- bouwen van varkenswaag Kade 5 te Ede : BZ - 960503 HARSKAMP

- bouwen van een woonhuis Dorpsstraat 140 te Harskamp : BZ - 991287 LUNTEREN

- bouwen van een garage/berging Vijfsprongweg 128 te Lunteren : BZ - 991168

- vergroten en veranderen van woning Reeënlaan 60 te Lunteren : BZ - 20000018

- veranderen en vergroten van de boerderij/woning Klomperweg 102 te Lunteren : BZ - 20000096

Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning De Vlier 8 te Bennekom : BZ - 20002072

- bouwen van een duivenhok Korenlaan 28 te Bennekom : BZ - 20002064
- bouwen van een orangerie plantenkas Heerdlaan 10b te Bennekom : BZ - 20002065

- vergroten en veranderen van de woning Van Broeckhuysenstraat 11 te Bennekom : BZ - 20002073
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Netscherstraat 24 te Ede : BZ
- 20002007

- vergroten en veranderen van de woning Prof. Oudpark 71 te Ede : BZ - 20002069

- vergroten en veranderen van de woning Velserbeek 14 te Ede : BZ - 20002067

- vergroten en veranderen van de woning fase 1 Saffierstraat 12 te Ede : BZ - 20002029

- vergroten en veranderen van de woning fase 2 Saffierstraat 12 te Ede : BZ - 20002030

- vergroten en veranderen van de woning Stationsweg 69 te Ede : BZ - 20002066

- vergroten en veranderen van de woning Willem Keystraat 13 te Ede : BZ - 20002003

- bouwen van stallingsruimte scootmobiel Kleefsehoek 246 te Ede : BZ - 20002032

- veranderen van de woning Dwarsweg 2a te Ede : BZ - 20002013
- bouwen van een garage Jan Vermeerstraat 23 te Ede : BZ - 20002017
- vergroten en veranderen van een cafetaria Rozenplein 1 te Ede : BZ - 20002018

- vergroten en veranderen van de woning Moreelsestraat 8 te Ede : BZ - 20002026

- ged. vernieuwen en vergroten van de woning Albertine Agneslaan 4 te Ede : BZ - 20002027
EDERVEEN

- vergroten en veranderen van de woning Poelweg 34 te Ederveen : BZ - 20002028
OTTERLO

- bouwen van een tuinhuisje Arnhemseweg 28 te Otterlo : BZ - 20002011
- vergroten en veranderen van de woning Harskamperweg 32 te Otterlo : BZ - 20002022

- vergroten van de woning Ruttenbeeklaan 32 te Otterlo: BZ-20002006
Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van:
BENNEKOM

- slopen van een kippenschuur Driestweg 1 5 te Bennekom : BZ - 20003067

- slopen van een woonhuis Soetendaalseweg ongen.te Bennekom : BZ - 20003082

- slopen van een stallingsruimte Edeseweg ongen.te Bennekom : BZ - 20003018
EDE

- slopen van een kantoorpand met magazijn Galvanistraat 2 te Ede : BZ
- 20003072

- slopen van de woning en schuur Maanderdijk 18a te Ede : BZ - 993166
- slopen van een winkel/woonhuis + garage Nieuwe Stationsstraat 1 te Ede : BZ - 20003074

- slopen van 40 m2 asbesthoudend zeil Kanneveld 5 te Ede : BZ - 20003073

- saneren van asbest materialen geb:18 + paaltjes hindernisbaan Nieuwe Kazernelaan 2 te Ede : BZ - 20003025

- saneren van asbest materialen in geb. 2, 71A Nieuwe Kazernelaan 10 te Ede:BZ-20003029

- slopen van een veestalling Woutersweg 15 te Ede : BZ - 20003016 EDERVEEN

- slopen van veeschuur/berging Oudendijk 37 te Ederveen : BZ - 993179
- slopen van een houten carport met berging Schras 8 te Ederveen : BZ
- 993163

- slopen van alle schuren/bijgebouwen Hortensiastraat 55 te Ederveen : BZ - 20003064
HARSKAMP

- slopen van de woning Molenweg 13 te Harskamp : BZ - 20003084 LUNTEREN

- slopen van een toiletgebouw Hessenweg 85 te Lunteren : BZ - 20003063
- slopen van een houten schuur Bisschopweg 17 te Lunteren : BZ - 20003030
OTTERLO

- slopen van bijgebouwen Barneveldseweg 5 te Otterlo : BZ - 20003052
- slopen van een berghok Barneveldseweg 5 te Otterlo : BZ - 993022 WEKEROM

- slopen van een houtenschuur Edeseweg 74 te Wekerom : BZ - 20003040
BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.
REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 29 maart 2000

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede '
Lees ook