Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 30 augustus 2001 liggen gedurende drie weken de hieronder genoemde

aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- vergroten en veranderen (plaatsen dakkapel) van de woning Boterbloem 26 : BZ - 20010667

- gedeeltelijk veranderen van de school Commandeursweg 87 : BZ - 20011082

- vergroten en veranderen van het kantoor Heelsumseweg 50 : BZ - 20011094

De Klomp


- bouwen van een vriescel Veenendaalseweg 1/3 : BZ - 20010943
Ede


- veranderen van een bedrijfspand Galvanistraat 20 : BZ - 20010536
- vergroten van woonhuis Molenstraat 145 : BZ - 20010716
- bouwen van keuken/bijkeuken Anna van Burenlaan 45 : BZ - 20010746
- bouwen van schuur/berging Verlengde Parkweg 78 : BZ - 20011052
Lunteren


- bouwen van garage/berging Roskammersteeg 15 : BZ - 20010800
- vergroten en veranderen van de woning (dakopbouw) Kruisbeekweg 12 : BZ - 20010994

- vergroten van de woning Immenweg 25 : BZ - 20010998
Sloopvergunning

Ede


- gedeeltelijk slopen (scheidingsmuren - puien) van drie winkelpanden De Wiek 9-13 : BZ - 20013181

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 30 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

EDE


1. G.J.C. Schoonderbeek voor het vergroten en veranderen van de woning Waterloweg 37b; BZ-2001-0656; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming onbebouwd erf;

2. A. van Driesten voor het vergroten en veranderen van de woning Coba Ritsemastraat 43; BZ-2001-0297; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming erf (s);

3. H. Diepeveen voor het vergroten en veranderen van de garage Mastbos (bouwnr. 780) Kernhem; BZ-2001-0780; er zal kantoorruimte worden gebouwd op de bestemming agrarisch gebied.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 30 augustus 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen. A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE


1. Mevr. T. van Aubel voor het vergroten en veranderen van de woning Oranjelaan 16; BZ-2001-0662; de erker overschrijdt de bebouwingsgrens aan de voorzijde;

2. B.V. Karssen voor het veranderen van de voorgevel Maandereind 45-47; BZ-2001-0858; de maximum bouwhoogte zal worden overschreden;

3. B.F. de Groot voor de in gebruik name van één garagebox Sweelincklaan 4 als praktijkruimte voor yoga e.d. DE KLOMP

4. W.J. Brinkhorst voor het vergroten en veranderen van een koel/vriescel Veenendaalseweg 3; BZ-2001-0943; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
LUNTEREN

5. Gereformeerde Kerk - Lunteren voor het vergroten van het kerkgebouw (halruimte) Oranjestraat 31; BZ-2001-0648; de bouwingsgrens en het bebouwingspercentage zal worden overschreden; OTTERLO

6. G. v.d. Brink voor het bouwen van een woning met garage/berging Zandingsweg ong.; BZ-2001-0696; de erker overschrijdt de bebouwingsgrens, de maximum boeihoogte wordt overschreden en er wordt gebouwd op minder dan 2,5 meter van de erfgrens.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 30 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen. A. Verlenen tijdelijke vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan (art.17 WRO) voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE


1. Gemeente Ede voor het vergroten en veranderen van een tijdelijk schoolgebouw Hogewoud 20; BZ-2001-0971; er zal worden gebouwd op gronden met de bestemming agrarisch gebied. Het voornemen bestaat om voor een periode van vijf jaar vrijstelling te verlenen.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 30 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- bouwen van kantoorruimte/berging Algemeer 54 : BZ - 20010690
- vergroten en veranderen van de woning (kap) Korenlaan 34 : BZ - 20010812

Ede


- bouwen van een woning Hessenweg 32 : BZ - 20010374
- vergroten van woonhuis Kraatsweg 21 : BZ - 20010709
- vergroten/veranderen van de woning Nieuwe Kazernelaan 25 : BZ - 20010766

- plaatsen van chalet Verlengde Arnhemseweg 97 : BZ - 20010772
- vergroten van een woonhuis Dr. Ir. Vondelingpark 69 : BZ - 20010774
- vergroten van de garage Buurtscheuterlaan 1 : BZ - 20010815
Harskamp


- vergroten en veranderen van de woning Molenweg 7 : BZ - 20010568
Lunteren


- bouwen van een opslag-/stallingsruimte Nederwoudseweg 13 : BZ - 990135

- bouwen van een varkensstal en berging Zecksteeg 10 12 : BZ - 20010260

- bouwen van een woning Kruisbeekweg 22 : BZ - 20010578
- vergroten van de woning Oude Arnhemseweg 46 : BZ - 20010608
- vergroten van een woning Meulunterseweg 64 : BZ - 20010693
- bouwen van kippenstal Smalsteeg 2 : BZ - 20010719
- bouwen van kleedaccomodatie Wormshoefweg Ongenummerd. : BZ - 20010782

- vergroten van keuken en bijkeuken Postweg 42 : BZ - 20010793
- vergroten van twee vleesstallen Meulunterseweg 3 : BZ - 20010844
- vergroten en veranderen van de woning Klokkegat 47 : BZ - 20011065
Otterlo


- vergroten van de woning Lange Heideweg Ongenummerd : BZ - 20010589
Wekerom


- vergroten en veranderen van de woning Koperensteeg 8 : BZ - 20010444
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- slopen van asbesthoudende leien Eikelakkers Ongenummerd : BZ - 20013175

BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via telefoonnummer (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 30 augustus 2001

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede '
Lees ook