Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 13 september 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde
aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Ede

- bouwen van 25 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1148
- bouwen van 20 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1151
- bouwen van 20 soc. koop + 9 soc. huurwon. KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1152

- bouwen van 19 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1153
- bouwen van 21 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1149
- bouwen van 44 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1150
- bouwen van 44 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1154
- bouwen van 44 woningen KERNHEM, vlek A3 Ongenummerd : BZ - 2001-1155
Wekerom

- vergroten van woningen Plataanhof 5 en 6 : BZ - 20011055
Sloopvergunning

Ede


- slopen van garage/berging Tuinderslaan 28 : BZ - 20013182
- slopen van 2 schuurtjes Slijpkruikweg Ongenummerd : BZ - 20013183
- slopen van een schuur Deelweg 5 : BZ - 20013185
Harskamp


- slopen van een voormalige veeschuur Oud Willigerweg 3 : BZ - 20013186

Lunteren


- slopen van een woning met bijgebouw Hugo de Vriespark 11 : BZ - 20013184

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 13 september 2001 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

EDE

M. Aartsen voor het bouwen van een garage Waterloweg 21; BZ-2001-1039; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

Fam. H.J. Luchies voor het vergroten en veranderen van de woning Wilterdinkstraat 12; BZ-2001-2128; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;

LUNTEREN

Bouwbedrijf W. Hardeman B.V. voor het bouwen van een ommanteling om een installatie Scharrenburgersteeg 10; BZ-2001-0366; de maximum oppervlakte aan bebouwing en de maximum bouwhoogte zullen worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 13 september 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE

Vereniging Natuurmonumenten voor het veranderen van een kantoor en werkplaats Planken Wambuisweg ; BZ-2001-0315; er zal worden gebouwd op de bestemming bos met bijzondere natuurwaarde;

Ter Steege Bouwmaterialen B.V. voor het bouwen van een bedrijfspand Frankeneng; BZ-2001-0542; de bebouwingsgrens zal worden overschreden en er zal worden gebouwd binnen 5 meter van de zijperceelsgrens;

A. Kleijer voor het vergroten en veranderen van de woning Wekeromseweg 19; BZ-2001-0751; er zal worden gebouwd binnen 3 meter van de perceelsgrens;

R.J. Ploeg voor het bouwen van een garage/berging Hessenweg 58; BZ-2001-0859; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

Bouwbedrijf van Ravenswaaij voor het bouwen van een garage/berging Verlengde Maanderweg 158; BZ-2001-0982; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

BENNEKOM

T. Jongsma voor het vergroten en veranderen van de garage (vrijstaand) Nassaulaan 24; BZ-2001-0240; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

LUNTEREN

E. Goor voor het bouwen van een bedrijfspand De Stroet II;BZ-2001-0532; de milieucategorie zal worden gewijzigd;

Gebr. Van Manen B.V. voor het bouwen van een woning met garage Klomperweg 103; BZ-2001-0206; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen en de maximum bouwhoogte van het bijgebouw zullen worden overschreden;

HARSKAMP

E.H. Morren voor het bouwen van een garage/berging Oud Willigerweg
3; BZ-2001-0829; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen en de maximum bouwhoogte voor bijgebouwen zullen worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 13 september 2001 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. Besluiten

Bouwvergunning

Ede


- veranderen van het winkelpand Molenstraat 116 : BZ - 20010850
Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Ede


- bouwen (21 x) van ondergrondse opslag huisvuil Mariëndaal Ongenummerd : BZ - 20012204

- bouwen van berging Ruisdaelstraat 1 : BZ - 20012205
- vergroten en veranderen van woning Houtrakbos 11 : BZ - 20012212
- vergroten en veranderen van woning (bouwen van bijkeuken) Slijpkruikweg 59 : BZ - 20012223

Lunteren


- bouwen van tuinhuisje/schuurtje Hugo de Vriespark 17 : BZ - 20012224
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Bennekom


- slopen van een hotel Dikkenbergweg 28 : BZ - 20013139
Ede


- gedeeltelijk slopen van panelen en kozijnen Groenendaal 102 : BZ - 20013094

- slopen van alle bedrijfsgebouwen Goorsteeg 126 : BZ - 20013140
- slopen van asbesthoudende boeiboorden Oranjelaan 7 : BZ - 20013180
Harskamp


- slopen van drie schuren Molenweg 16 : BZ - 20013137
Lunteren


- slopen van een kippenschuur + opslag Barneveldseweg 49 : BZ - 20013247

- het geheel slopen van een werktuigenberging Zecksteeg 10 -12 : BZ - 20013102

- slopen van een woning met bijgebouwen Molenparkweg Oost Ongenummerd : BZ - 20013122

- slopen van schuur Achterstraat Ongenummerd : BZ - 20013124
- slopen van een woning met garage Koudhoornweg 3 : BZ - 20013128
- slopen van een ged. van bedrijfsruimte Scharrenburgersteeg 10 : BZ - 20013145

Otterlo


- slopen van opstallen Lange Heideweg 8 : BZ - 20013163
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wet-houders, p/a hoofd Vergunnin-gen en Handhaving, Post-bus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via telefoonnummer (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 12 september 2001

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede '
Lees ook