VVD

Bouwprogramma´s gemeenten in de knel

Venray, 19 februari 1999 - Naar aanleiding van werkbezoeken aan de gemeenten Bergen en Gennep heeft VVD-Statenlid Jos van Rey zijn zorg geuit over de gevolgen van het projekt ´Ruimte voor de Rivier´. "De door het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu aangegeven contouren hebben voor sommige kleinere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg desastreuze gevolgen voor de volkshuisvesting. De bouwachterstand zal in die gemeenten bij de huidige contouren nog groter worden", voorspelt de VVD-lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen.

Van Rey gaat het provinciaal bestuur vragen om een heroverleg van het knelpuntenbeleid over de waterbeheersing. Volgens het Statenlid heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de vaststelling van de contouren te weinig oog gehad voor de specifieke langgerekte vorm van de provincie Limburg. Sommige Maasgemeenten zien daardoor tweederde van hun bouwgrond verloren gaan. Samen met deputé Vestjens, die de Maaswerken in protefeuille heeft, ziet Van Rey oplossingen in de vorm van evaluatie van de toe te wijzen bouwcontigenten, naast lokale verdieping van het zomerbed in plaats van de thans voorgestelde verbreding van het winterbed.

Tijdens het Noord-Limburgse bezoek kwamen ook de plannen voor de inrichting tot burgerluchthaven van de Duitse vliegbasis Laarbruch ter sprake. Van Rey deelde de zorg van de gemeente Bergen over de eventueel te verwachten nieuwe gevolgen op het gebied van geluidszonering en milieu. Minister Netelenbos beloofde bij haar recente bezoek aan Nordrhein Westfalen de Duitse deelregering inzake Laarbruch te vragen om een eventuele MER-procedure. Van Rey zal de Minister vragen naar het antwoord op haar vraag.

Deel: ' "Bouwprogramma's gemeenten in de knel" '
Lees ook