Ingezonden persbericht


maandag 1 februari

Bouwput Amsterdam CS volledig uitgegraven

Het uitgraven van de laatste laag grond in de bouwput op het voorplein van Amsterdam CS is voltooid. Daarmee heeft het metrostation zijn definitieve diepte van 18 meter onder NAP bereikt en kan aan de verdere afbouw begonnen worden.

Lek definitief verholpen

Nadat vorige week dinsdag 26 januari een specialistische ploeg van de aannemer de lekkage in de voeg van de diepwand in de bouwput bij het stationsplein definitief verholpen had, kon het uitgraven weer worden gestart.

Afgraven voltooid

Nadat de lekkage verholpen was, is het afgraven van de bouwput weer opgepakt. De berg grond, die door de aannemer tegen de lekkende voeg werd geschoven, is verwijderd en de resterende grondlaag is uitgegraven.

Evaluatie lekkage

Op het moment dat er vorige week donderdag water en grond door de voeg kwam, is direct ingegrepen. Er zijn kleizakken tegen de lekkende voeg geplaatst en daartegenaan heeft de aannemer vervolgens grond geschoven. Daarmee is binnen enkele minuten het lekken gestopt. Vervolgens zijn alle betrokken partijen geïnformeerd en is gestart met de voorbereidingen voor het definitief dichten van de lekkage.

Specifieke protocollen

De lekkage is aangepakt conform de specifiek voor deze klus gemaakte protocollen, opgesteld na de verzakkingen bij de Vijzelgracht. Betrokkenen hebben alert en doortastend gereageerd. Uiteindelijk is de opening in de voeg door middel van een chemische injectie opgevuld en zijn daarna de diepwanden met een stalen plaat volledig afgedicht. Daarmee is het lek definitief gedicht.

Communicatie

Wethouder Gerson is kort na het constateren van de lekkage op de hoogte gesteld. De ochtend daarna heeft hij persoonlijk poolshoogte genomen en vervolgens de raadscommissie en pers geïnformeerd. De Amsterdammer kon zich toen al informeren via de Noord/Zuidlijn-website waarop een filmpje en foto's van de lekkage te bekijken waren.

Deel: ' Bouwput Amsterdam CS volledig uitgegraven '


Lees ook