Gemeente Oostzaan


- 30 juli 2001
30 juli 2001

Bouwregelgeving

In de media zijn verschillende berichten verschenen over de nieuwe Woningwet, waarbij de mogelijkheden om (zonder bouwvergunning) te bouwen worden verruimd. De meeste van deze berichten zijn onjuist of onvolledig. De nieuwe Woningwet is nog in voorbereiding en moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer. Op dit moment valt nog niet met zekerheid te zeggen hoe de nieuwe regels zullen luiden. Het is onwaarschijnlijk dat de bouwmogelijkheden zodanig worden verruimd, dat aan de achterzijde onbeperkt (zonder vergunning) kan worden gebouwd. De gemeente kan zich op dit moment slechts baseren op de huidige regels en geen rekening houden met eventuele veranderingen in de toekomst. Ook als die veranderingen later in het jaar wel duidelijk zijn, kan de gemeente slechts handelen volgens de huidige regels. Wilt u gebruik maken van verruimde bouwmogelijkheden, dan zult u moeten wachten tot de nieuwe regels ook daadwerkelijk in werking zijn getreden.
Als u wilt bouwen heeft u in de meeste gevallen een bouwvergunning of bouwtoestemming nodig. Voor sommige kleinere bouwwerken is geen bouwvergunning vereist, zoals voor kleine kippenhokken, carports, antennes en erfafscheidingen, voor zover die binnen bepaalde afmetingen vallen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is dus niet zo, dat deze bouwwerken altijd en overal zonder bouwvergunning mogen worden neergezet.
Als u bouwplannen heeft, raden wij u aan in een vroeg stadium bij de Afdeling Bouwen, Wonen en Milieu na te vragen wat in uw specifieke geval wel en niet mag. Hier kunt u ook de formulieren halen voor het aanvragen van een bouwvergunning. U kunt zonder afspraak langskomen op het gemeentehuis of bellen op openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 12.00 uur. Bezoekadres: Kerkbuurt 14 te Oostzaan; telefoon-nummer 075 - 684 7777.

Afsluiting Doktersbuurt
Zondag 5 augustus wordt de doktersbuurt afgesloten in verband met de Wielerronde Oostzaan. Het startschot (door Piet Verschoor) is om 12.00 uur. Er wordt gereden in de sportklassen A & B plus veteranen en de Elite / Neo Amateurs. De plaatselijke favoriet Gerard Windhouwer hoopt op een thuiszege op het parcours Dr. Boomstraat (start en finish), Dr. De Keizerstraat, De Boerstraat en Dr. Scharffstraat. Let op de diverse wegafzettingen in deze straten en de Dr. R. v.d. Loeffstraat. Rondemiss is Remy Hakvoort.

Zendertest
In verband met het testen van digitale televisie via de ether tussen 30 juli en 14 september kan overdag het signaal wegvallen van de volgende zenders: Extreme Sports en uw videokanaal. Mocht dit gebeuren en u wilt informatie of een klacht indienen, dan kunt u bellen met 0800 - 020 1616. Overigens wordt door de Nozema, die de tests uitvoert, niet verwacht dat het tot klachten zal leiden. UPC kan ook gebeld worden voor informatie (0900 - 1580), maar die service kost 22 cent per minuut.

Openbare bekendmakingen

1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen;
- op 12 juli 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Jollenmakersweg 33,

- op 12 juli 2001 voor het oprichten van een viertal woningen aan de Twiskeweg,

2. de volgende melding bouwvoornemen zijn ontvangen;
- op 19juli 2001 voor het uitbreiden van een berging aan Draaikolk 2. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Getrouwd:
H.F. Braaksma en S. RauschenbachJacob Cornelisz. van Oostsanen leefde rond 1500 en schilderde

Deel: ' Bouwregelgeving gemeente Oostzaan '
Lees ook