Gemeente Son en Breugel


Bouwrijp maken gedeelte 17-Septemberplein
18-03-2003
afbeelding: Bouwrijp maken gedeelte 17-Septemberplein

Het afgelopen jaar heeft het gemeentebestuur de bevolking uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van het centrumplan Kloppend Hart. Door het bouwrijp maken van de eerste fase voor het appartementencomplex (huurappartementen Domein én huisartsenpraktijk), aan de zuidzijde van het 17-Septemberplein is op 10 maart jongstleden een start gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van de bouwactiviteiten van het Kloppend Hart. Het bouwrijp maken zal eind maart of begin april zijn voltooid. Onder voorbehoud van de bouwvergunningprocedure wordt daarna een start gemaakt met de bouw van het complex. Dit zal ongeveer 1 1/2 jaar in beslag nemen, wat inhoudt dat het gebouw eind 2004 in gebruik genomen kan worden.

Dergelijke grootschalige ingrepen zullen voor enige overlast zorgen. Niettemin zal er zoveel als mogelijk is voor gezorgd worden dat deze overlast in redelijkheid tot een minimum blijft beperkt.

Door de werkzaamheden zijn een aantal verkeersmaatregelen genomen. Gedurende 3 weken (van 10 tot en met circa 31 maart) is de kruising Taylorstraat / Zandstraat voor het autoverkeer afgesloten. De kruising blijft wel open voor voetgangers en fietsverkeer. Het 17-Septemberplein blijft vanuit de Boslaan, Heistraat en gedeelte Zandstraat voor alle verkeer bereikbaar. De Lindenstraat is tijdens de gehele bouwfase voor alle verkeer afgesloten.

Tijdens de bouw van het appartementencomplex (april 2003 tot januari 2005) is de kruising Taylorstraat / Zandstraat voor het autoverkeer vanuit de Heistraat afgesloten. De Taylorstraat blijft bereikbaar vanuit de Antoon van de Venstraat / Esdoornstraat. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat de woningen aan de Zandstraat, ofwel vanuit de Heistraat dan wel vanuit de Antoon van de Venstraat bereikbaar blijven met de auto.

Deel: ' Bouwrijp maken gedeelte 17-Septemberplein Son en Breugel '
Lees ook