Gemeente Son en Breugel


Bouwrijp maken 17 Septemberplein
20-03-2003
afbeelding: Bouwrijp maken 17 Septemberplein Op maandag 10 maart jl. is de aannemer begonnen met het bouwrijp maken van een gedeelte van het 17 Septemberplein. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verleggen van een gedeelte van de riolering. Daarnaast wordt de bouwplaats geschikt gemaakt om met de bouw van de gezamenlijke huisartsenpraktijk met daarboven de appartementen van Domein (Domeingebouw) te starten. Hiervoor wordt de bouwplaats vrij gemaakt van onder andere verhardingen, kabels en leidingen.

Om op het 17 Septemberplein voldoende ruimte te houden voor de weekmarkt en parkeren, wordt op dit moment het plein aan de zijde van de Boslaan gedeeltelijk uitgebreid.

De werkzaamheden van het bouwrijp maken worden eind maart afgerond. Zodra de bouwvergunning verleend is voor het Domeingebouw wordt direct gestart met de daadwerkelijke bouw. De verwachting is dat medio april de vergunning kan worden verleend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwrijp maken Septemberplein in Son en Breugel '
Lees ook