Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

24-07-2002
Bouwrijp maken tweede fase van De Nieuweling gestart.

Bouwrijp maken tweede fase van De Nieuweling gestart.

Onlangs is gestart met de eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de tweede fase van De Nieuweling. Deze tweede fase grenst direct aan de zuidzijde van het nu bewoonde deel van De Nieuweling en loopt door tot aan de spoorbaan.
Als het gebied bouwrijp is gemaakt, is daar niet alleen ruimte voor de bouw van ongeveer honderd woningen, maar dan kan er aan de zuidzijde ook grond voor bedrijven worden uitgegeven. In wezen is dit bedrijventerrein dan een voortzetting van 't Holland.

Op dit moment wordt ook al gewerkt aan een verkeersbrug over de watergang tussen De Nieuweling en 't Holland. Door gebruik te maken van deze brug, alsmede van een nieuw aan te leggen en een bestaande bouwontsluiting op de Heiliglandsestraat behoeft het bouwverkeer niet door het nu bewoonde gebied van De Nieuweling te rijden. Bij de verbindingen zal door borden nog eens worden benadrukt dat dit bewoonde gebied niet voor bouwverkeer toegankelijk is. Omgekeerd mag van de nu aan te leggen bouwwegen alleen gebruik worden gemaakt door bouwverkeer. Ander verkeer zal worden geweerd.

Het bouwrijp maken van de tweede fase wordt evenals de eerste fase uitgevoerd door De Liemers Wegenbouw B.V. De wijze van bouwrijp maken is ook gelijk aan de eerste fase. Dat wil zeggen dat er riolering wordt aangelegd om het vuil water af te voeren naar de zuiveringsinstallatie en waterdoorlatende riolering wordt gelegd om het water van de daken in de bodem te infiltreren. Het regenwater dat in de eindfase op de straten valt zal ook door de waterdoorlatende stenen rechtstreeks worden afgevoerd naar de ondergrond. Om dit infiltreren te stimuleren worden nu onder de toekomstige wegen en waterdoorlatende riolen al zandpakketten aangebracht. Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van Duurzaam Bouwen.

Direct na de aanleg van de deze zandpakketten en de riolering, waarvan de start medio augustus is gepland, zullen de bouwwegen van puinfundering en een asfaltdeklaag worden aangelegd. De start van de woningbouw zal dan zijn in december van dit jaar als ook de nutsvoorzieningen zijn aangebracht..

Deel: ' Bouwrijp maken tweede fase De Nieuweling, Duiven '
Lees ook