ALGEMEEN VERBOND BOUWBEDRIJF

Bouwsector: 2000 goed jaar, maar zorgen over stagnatie

AVBB:
Bouwsector: 2000 goed jaar, maar zorgen over stagnatie

Het jaar 2000 was voor de bouw een productief jaar. De totale bouwproductie steeg met circa 5 procent. Vooral de productie in de sector van de grond-, weg- en waterbouw nam met ruim 10 procent fors toe. In de zogeheten B&U-sector (burgerlijke en utiliteitsbouw: woningen en bedrijfspanden) bedroeg de groei een kleine vijf procent. Het aantal nieuwe woningen is wederom gedaald en de groei van de totale woningvoorraad stagneert.
Dit is op te maken uit de cijfers die het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) publiceert in zijn jaarlijkse uitgave 'Bouw in Cijfers', waarvan zojuist de jongste editie is verschenen en waarin de ontwikkelingen in de laatste vijf jaar in beeld zijn gebracht .

Groei aantal bedrijven
In 2000 nam het aantal bouwbedrijven fors toe. De bedrijfstak bouwnijverheid telde vorig jaar 66.000 bouwbedrijven. In 1999 waren dat er nog 62.000. Vooral het aantal zelfstandigen zonder personeel in loondienst nam sterk toe. Daar staat tegenover dat van het totaal aantal faillissementen in Nederland van zelfstandigen zonder personeel in loondienst, 25 procent uit de bouw afkomstig is. In 1996 was dit nog 17 procent.

Meer banen, maar krapte op arbeidsmarkt
Het aantal banen in de bouwnijverheid groeide tot 427.000, dat is 11.000 meer dan in 1999. Toch was in de bouw de krapte op de arbeidsmarkt duidelijk merkbaar. Het aantal openstaande vacatures in de bouwnijverheid lag in 2000 ruim 30 procent hoger dan in 1999.

Stagnatie punt van zorg
Voor het derde achtereenvolgende jaar daalde het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen. Afgelopen jaar werden bijna 71.000 woningen voltooid, zo'n tien procent minder dan in 1999. Sinds het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er niet zo weinig woningen voltooid. In samenhang met het aantal onttrekkingen betekent dit dat er in 2000 nog geen 60.000 woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.
Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf vindt deze stagnatie een groot punt van zorg. Later dit jaar moet duidelijk worden wat de oorzaak hiervan is, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden om deze trend om te buigen.

Gemiddelde koopsom
Uit 'Bouw in Cijfers' blijkt verder dat de gemiddelde koopsom van eengezinswoningen is in 2000 met 20 procent steeg tot ruim f 414.000 per woning. Met gemiddeldes rond de 270.000 gulden zijn de provincies Groningen, Friesland en Zeeland nog steeds het goedkoopst om in te wonen.

Den Haag, 3 augustus 2001

Voor nadere informatie:
AVBB, ir. P.J.M. Schuhmacher, telefoon (070) 32 86 225 Voor een exemplaar van de Bouw in cijfers:
AVBB, afdeling documentatie, telefoon (070) 32 86 247 of avbb@avbb.nl


03 aug 01 08:30

Deel: ' Bouwsector 2000 goed jaar, maar zorgen over stagnatie '
Lees ook