gemeente maastricht

083 dialooggroep levert bouwsteen 'natuur' voor natuur- en milieuplan

15 september 1999

goede kansen dienen zich aan voor de realisering van nieuwe natuurgebieden. mogelijkheden zijn onder meer de ontwikkeling van het grensmaasgebied, uitbreiding van natuurontwikkeling aan de oostzijde van de stad en de aanleg van natuurparken in de noord-westentree en de landgoederenzone. maar ook de reeds bestaande groengebieden kunnen aan kwaliteit en duurzaamheid winnen. een duurzame groenstructuur in zowel het stedelijk als landelijk gebied kan als kapstok fungeren voor ecologische verbindingszones, recreatieve routes en natuureducatie. de kwaliteit kan worden vergroot door het uitbreiden van begrazing als beheersvorm.

dit is slechts een greep uit de wensenkaart van de groene organisaties die wethouder depondt (stadsontwikkeling) krijgt aangeboden uit handen van voormalig gedeputeerde wien wijnen, tevens voorzitter van de dialooggroep 'groen, natuur en water'. 'groen, natuur en water' is een van de zes kernthema's van het nieuw op te stellen natuur- en milieuplan (nmp).

het concept van stadsvisie 2010 - de 'meedenkende stad'- is duidelijk inspiratiebron geweest voor de koerswijziging bij het opstellen van het nmp 2010. het wordt geen ambtelijke nota die door de formele inspraakprocedure en raadsbehandeling wordt geloodst, maar het product van meedenkende, en dus meesturende, burgers, bedrijven en instellingen. om een goed beeld te krijgen van de problemen en behoeften zijn leidende figuren uit verschillende maatschappelijke geledingen binnen de maastrichtse samenleving uitgenodigd om mee te denken over het nmp. dat gebeurt in de vorm van ronde-tafelgesprekken waarin de genodigde 'opinieleiders' praten met de gemeente over thema's als 'schone en duurzame buurten', 'milieu en economie' en 'milieu en mobiliteit'. deze dialooggroepen leveren de bouwstenen voor het nieuwe nmp.

de bouwsteen 'groen, natuur en water' is nu klaar. ze bevat de ideeën en wensen van de gelijknamige dialooggroep, beschreven in een rapport en vastgelegd op een bijbehorende 'wensenkaart'. de dialooggroep werd gevormd door vertegenwoordigers van onder meer de vereniging natuurmonumenten, het limburgs landschap, de provincie limburg, het centrum natuur en milieu educatie mergelland (cnme), de limburgse land- en tuinbouw organisatie (lltb) en organisaties op het gebied van waterbeheer.

het rapport bevat tevens een inventarisatie van de huidige situatie. de wensenkaart laat zien welke perspectieven er volgens de diverse groene organisaties voor de natuur zijn in en rondom de stad.

een samenvatting van het rapport 'de bouwsteen natuur' is te verkrijgen bij de stadsbalie.

Deel: ' Bouwsteen 'Natuur' voor Natuur- en Milieuplan Maastricht '
Lees ook