Rechtbank AssenBouwvergunning voor podium in Gouverneurstuin te Assen geschorst
Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 18-06-2002

Dit is de beslissing van de bestuursrechter op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van een omwonende van de Gouverneurstuin.
Het verzoek had betrekking op een bouwvergunning, verleend door de gemeente Assen, ten behoeve van het oprichten van een podium in de Gouverneurstuin.

De bouwvergunning is verleend onder het verlenen van vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De wet staat een dergelijke vrijstelling toe, mits het vrijstellingsbesluit is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
De bestuursrechter heeft in dit geval deze ruimtelijke onderbouwing onvoldoende geacht. Hij heeft daartoe onder meer overwogen dat de gemeente onvoldoende aandacht heeft besteed aan het feit dat de Gouverneurstuin deel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht Assen. Ook heeft de bestuursrechter daarbij in aanmerking genomen dat de gemeente bezig is een visie te ontwerpen met betrekking tot de Gouverneurstuin.

Daarnaast heeft de gemeente niet kunnen beoordelen of voor het bouwplan een milieuvergunning is vereist. Zou een milieuvergunning zijn vereist, dan had de gemeente de beslissing op de aanvraag om een bouwvergunning moeten aanhouden.

Het voorgaande is voor de bestuursrechter aanleiding geweest de bouwvergunning te schorsen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4211
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwvergunning voor podium in Gouverneurstuin te Assen geschorst '
Lees ook