Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 29 augustus 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Vivaldistraat 77 t/m 89 (oneven), woningen uitbreiden. Stadsplein 99, buitenpui veranderen.
Othello 46, dakkapellen aanbrengen.
Sweelinckstraat 14, dakkapel aanbrengen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Stadsplein 99, buitenpui veranderen.

2. Othello 46, dakkapellen aanbrengen.

3. Sweelinckstraat 14, dakkapel aanbrengen.
4. Vivaldistraat 77 t/m 89 (oneven), woningen uitbreiden.
5. Handelstraat 9 en 17, woonhuis uitbreiden.
Aan de bij 1 tot en met 4 genoemde aanvragen om een bouwvergunning en de bij 5 genoemde melding van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 30 augustus 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Verzenddatum 16 augustus 2001:
Standaardmolen 56, entree en berging uitbreiden.

Verzenddatum 20 augustus 2001:
Bizetstraat 7, dakkapel aanbrengen en dakkapel vernieuwen. Julianastraat 6, dakopbouw bouwen.

Verzenddatum 21 augustus 2001:
Aleoeten 37, basisschool uitbreiden.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bouwvergunningen en aanvragen gemeente Capelle a/d IJssel '
Lees ook