Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 5 september 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Ferd. Huyckburg 53, aanbouw bouwen en dakkapel aanbrengen. Arica 99, aanbouw bouwen en dakkapellen aanbrengen. Moezeldal 29, dakkapel aanbrengen en entree uitbreiden. Balearen 21, woning uitbreiden.
Heer Halewijnburg 18, achtergevel veranderen. Hoofdweg 57, bedrijfsgebouw bouwen.
Sibeliusweg 184, dakterras veranderen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Arica 99, aanbouw bouwen en dakkapellen aanbrengen.
2. Balearen 21, woning uitbreiden.

Aan de genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 6 september 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING

Verzenddatum 20 augustus 2001:
Fascinatio 1e fase, 59 woningen bouwen.

Verzenddatum 28 augustus 2001:
Mari Andriessenrade 1-49, GSM-antenne plaatsen. Nederwaard 18, woning uitbreiden.
Bermweg 72, dakkapel veranderen.
Dubbelspoor 86, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 27 augustus 2001:
Dubbelspoor 36 1 berk, 1 blauwe ceder
Filosofentuin 18 3 berken

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 010-2848637, mw. H. Jansen-Oranje.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS

Het college heeft op 30 en 31 augustus 2001 besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuig(en).

Verzenddatum 30 augustus 2001:
kentekennummer NG-RX-97 ten behoeve van de heer A. de Groot (bestuurder), wonende Bazuin 221 te Capelle aan den IJssel.

Verzenddatum 31 augustus 2001:
kentekennummer 78-FJ-RT ten behoeve van mevrouw M.M. Stam-Holierhoek (bestuurder), wonende Rondedans 21 te Capelle aan den IJssel.

Verzenddatum 31 augustus 2001:
kentekennummer DL-XG-17 ten behoeve van mevrouw J.J. Closmann-Anneveld (passagier) wonende Toendra 40 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluit(en) alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening(en) liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen Capelle a/d IJssel '
Lees ook