Gemeente Bellingwedde

Aanvraag bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

van 24-9-2001 t/m 5-10-2001:

* Wedde, Hoofdweg 35, voor het veranderen van een eetcafé.
* Blijham, Korte Schoor 1, voor het oprichten van een carport en berging.

* Bellingwolde, Hoofdweg 215, voor het oprichten van een tuinkas.
* Blijham, Eikenlaan 32, voor het veranderen/vernieuwen van een voorgevel.

* Wedde, Tritonlaan 3, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo Scheidingslaan 8 voor het oprichten van een woning met garage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:

van 24-9-2001 t/m 5-10-2001:

* Bellingwolde, Kerkweg 4, voor het vergroten van een carport.
* Bellingwolde, Rhederweg 3, voor het oprichten van een kippenhok.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende aanvragen om een sloopvergunning hebben ontvangen:

van 24-9-2001 t/m 5-10-2001:

* Blijham, Oosteinde 46, voor het slopen van een schoorsteen.
* Blijham, Lindenlaan 2 t/m 48, voor het slopen van 24 woningen.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/ bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

op 24 september 2001:

* Blijham, Oosterstraat 81, voor het oprichten van een tuinhuisje.
* Blijham, Oosteinde 42, voor het gedeeltelijk gebruik van een zuivelboerderij voor groepsaccommodatie / horecagelegenheid.

op 1 oktober 2001:

* Bellingwolde, Rhederweg 74, voor het oprichten van een garage.
* Vriescheloo, Pastorielaan 2, voor het vergroten van een schuur.
op 5 oktober 2001:

* Wedde, Wedderhöfte 9, voor het oprichten van een berging.
* Bellingwolde, Hoofdweg 215, voor het oprichten van een tuinkas.
* Oudeschans, Schanspad, voor het oprichten van 5 garageboxen.
* Vriescheloo, Wedderweg 41, voor het uitbreiden van een woning.
* Veelerveen, Loosterweg 11, voor het veranderen van een woning.
* Bellingwolde, Lindenlaan 58, voor het oprichten van een bedrijfswoning.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven

RECTIFICATIE PUBLICATIE 26 september 2001:
Aanvraag bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

van 8-9-2001 t/m 21-9-2001:

* Blijham, Beukenlaan 33, voor het vergroten van een woning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:

in de periode van 8-9-2001 t/m 21-9-2001:

* Blijham, Parklaan 11, voor het oprichten van een overkapping.
* Wedde, Wedderhöfte 9, voor het oprichten van een berging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Monumentenwet de volgende aanvragen om een Monumentvergunning hebben ontvangen:

in de periode van 8-9-2001 t/m 21-9-2001:

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het aanbrengen van raamluiken.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Bellingwedde '
Lees ook