Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 6 september 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde

aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- bouwen van een schuur/garage Edeseweg 20 : BZ - 20011102
Ede


- parkeerplaatsen bouwen van 28 appartementen,bergingen De Klomp 3 : BZ - 20010761

- bouwen van een achtergevel aan woning Veenderweg 116 : BZ - 20011060
- vergroten en veranderen van de woning Hoenderweg 9 : BZ - 20011098
Lunteren


- bouwen van een kantoor met berging Stationsstraat 24 : BZ - 20010933
Melding

Bennekom


- bouwen van een garage-berging Berkenlaan 15 : BZ - 20012247
- bouwen van een tuinhuisje Midden-Eng 15 : BZ - 20012253
Ede


- vergroten en veranderen van een woning Irislaan 19 : BZ - 20012248
- vergroten en veranderen van de woning Ambtsbos 59 : BZ - 20012249
- vergroten en veranderen van de woning Ambtsbos 57 : BZ - 20012250
- bouwen van een tuinhuisje Schoonenburg 114 : BZ - 20012251
- bouwen van een tuinhuisje Adenauersingel 24 : BZ - 20012252
- bouwen van een schuurtje Erasmusstate 68 : BZ - 20012254
- bouwen van een tuinhuisje Jan Vermeerstraat 102 : BZ - 20012255
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 6 september 2001 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

EDE

F.J. Meshulam-Bakker voor het vergroten en veranderen van de woning Hoflaan 1; BZ-2000-1120; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

R. van Viegen voor het vergroten en veranderen van de woning Ambtsbos 59; BZ-2001-2249; er zal niet worden gebouwd t.b.v. agrarische doeleinden;

R. van Huisstede voor het vergroten en veranderen van de woning Ambtsbos 57; BZ-2001-2250; er zal niet worden gebouwd t.b.v. agrarische doeleinden;

H.J. Kuiper-Ramakers voor het bouwen van een tuinhuisje Jan Vermeerstraat 102; BZ-2001-2255; de maximum bouwhoogte en de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zullen worden overschreden;

BENNEKOM

R. ten Hoedt voor het vergroten en veranderen van de woning Bellaertsstraat 14; BZ-2001-0728; de maximum goothoogte zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 6 september 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE

Mevr. A.M. Keverkamp voor het vergroten en veranderen van de woning Korenbloemlaan 8; BZ-2001-0531; er zal worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijerfgrens;

D. van Wikselaar voor het bouwen van een antennedrager voor mobiele telefonie Neonstraat ong.; BZ-2001-0797; de maximum bouwhoogte zal worden overschreden;

Fam. Kooijman voor het vergroten en veranderen van de woning Adamsdreef 11; BZ-2001-0899; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

BENNEKOM

M.C. Koenders voor het vergroten en veranderen van de woning Cederlaan 22; BZ-2001-0992; de erker zal de bebouwingsgrens aan de voorzijde overschrijden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 6 september 2001 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- vergroten en veranderen van een woning Langschoterweg 4 : BZ - 20000828

- vergroten en veranderen van de woning Beatrixlaan 25 : BZ - 20010170
- vergroten en veranderen van de woning (2 dakkapellen) Dovenetel 3 : BZ - 20011046

- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Boterbloem 9 : BZ - 20011047

Ede


- bouwen van een woning met garage Maanderdijk 28 A : BZ - 20000911
- bouwen van een kinderdagverblijf Woutersweg 2 A : BZ - 20001011
- vergroten en veranderen van de woning en bouwen van een praktijkruimte Jordaensstraat 14: BZ - 20010343
- bouwen van een dubbele woning Nassaulaan 16 : BZ - 20010354
- bouwen van een hekwerk Bennekomseweg 42 : BZ - 20010558
- vergroten van een woning Concordialaan 17 : BZ - 20010650
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Aalbeek 38 : BZ - 20010770

- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Aalbeek 25 : BZ - 20010771

- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Terborchstraat 30 : BZ - 20011038

- veranderen van gevel Grotestraat 50 : BZ - 20011045
Lunteren


- bouwen van een woning met garage-berging Achterstraat Ongenummerd : BZ - 20010047

- bouwen van een bedrijfswoning Het Veldje 1 : BZ - 20010353
- veranderen/vergroten van de woning Mgr. Nolensstraat 17 : BZ - 20011035

Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- slopen van een dubbele garage Reehorsterweg 7 : BZ - 20013134
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE. Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via tel. (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 5 september 2001

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Ede '
Lees ook