Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1196/01 Spaaihoefweg 24, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.07.2001
1194/01 Edenstraat 45, verbouwen van de berging 25.07.2001 1200/01 Beverloweg 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.07.2001
1199/01 Milaanstraat 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.07.2001
995/01 Generaal Bentinckstraat 20, uitbreiden van een woning 31.07.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 704/01 Sint Hubertusstraat 88, uitbreiden van een woning 25.07.2001 335/01 Rubensstraat 40, bouwen van een garage/berging 25.07.2001 1197/01 Floralaan Oost 140, bouwen van een kelderkoekoek met deurkozijn 25.07.2001
1195/01 Languedoclaan 22, uitbreiden van een woning 26.07.2001 1193/01 Schultinghstraat 6, uitbreiden van de woning en plaatsen van twee dakkapellen 25.07.2001
1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, aanbrengen van reclame 26.07.2001 1202/01 Europalaan 5, uitbreiden van terreinafscheiding 27.07.2001 1203/01 Geldropseweg 154, uitbreiden van een keuken 27.07.2001 1210/01 Stuiverstraat 3, uitbreiden van een woning 30.07.2001 504/01 Parijslaan 65, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.07.2001
1209/01 Baristraat 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.07.2001
1208/01 Goudrenetstraat 10, uitbreiden van een woning 30.07.2001 1207/01 Eksterlaan 15, plaatsen van een dakkapel 30.07.2001 1596/00 Beukenlaan/Achtseweg, verbouwen van de overkapping van de trap middenperron 30.07.2001
703/01 Sint Hubertusstraat 86, uitbreiden van een woning 30.07.2001 1205/01 Eckartseweg Noord 274, plaatsen van twee dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 30.07.2001
1204/01 Koningskinderen 12 en 14, uitbreiden van een woning 30.07.2001 1618/00 Lakerlopen tussen Tongelresestraat en Kempensebaan, bouwen van 134 eengezinswoningen 31.07.2001

De ingekomen meldingen en bouwaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 9 augustus tot en met 22 augustus 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een woning, Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 216 (151/01);

* bouwen van een woning, Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 213 (1805/00);

* bouwen van een woning, Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 202 (1413/00).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
* wijzigen gebruik garage/berging in schoonheidssalon, Puttensedreef, kavelnummer E7 (916/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 2, lid 2.4.5 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan II Gijzenrooi. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

* plaatsen van een tijdelijk semi-permanent kantoorgebouw voor maximaal 5 jaar, Zwaanstraat 2a (695/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 9 augustus tot en met 5 september 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 54 appartementen, Picus-terrein, B-plan (1494/96);
* uitbreiden van een kantoor, Beemdstraat 29 (1847/00);
* uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre, Geldropseweg 442 (653/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 9 augustus tot en met 5 september 2001 ligt bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* bouwen van winkels en appartementen, Aalsterweg/Anna Bijnsweg (320/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 9 augustus tot en met 22 augustus 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* verbouwen van een keuken, Geldropseweg 154 (MO01/0017).
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit plan schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
991/01 Sterappelstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 26.07.2001

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
765/01 Bourgognelaan 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.08.2001
1162/01 Liviuslaan 69, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.08.2001
1161/01 Liviuslaan 67, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.08.2001
1149/01 Geraniumstraat 1, bouwen van een berging 01.08.2001 1120/01 Clara Wichmannstraat 118, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.08.2001

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1101/00 Winkelstraat 18, uitbreiden van een cafetaria/woning 26.07.2001
400/01 Diepmeerven 7, uitbreiden van een woning 26.07.2001 759/01 Tongelresestraat, bouwen van het atriumcomplex 27.07.2001 1363/00 Kuilenstraat 10, verbouwen en uitbreiden van een woning tot kantoor/woning 27.07.2001
2033/00 Dr Holtroplaan 42, bouwen van een fietsenberging 31.07.2001 558/01 Goudsbloemstraat 26, uitbreiden van een woning 31.07.2001 50/00 Paradijslaan 40-42, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een gevel van een kantoorpand 31.07.2001 1809/00 Sedanlaan 13a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 31.07.2001
650/01 Dillenburgstraat 41, plaatsen van een prefab trafo 31.07.2001 249/98 Pastoriestraat 115-133, bouwen van een kantoorpand 31.07.2001 2011/00 Thomas Moredreef 12, verbouwen en uitbreiden van een woning
01.08.2001
1023/01 Zeelsterstraat 82c, uitbreiden van een woning 01.08.2001 971/00 Generaal Coenderslaan 59, uitbreiden van jeugdgebouw 't Generaaltje 01.08.2001
441/01 Schouwenlaan 7, uitbreiden van een woning 01.08.2001 560/01 Boerhaavelaan 51, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01.08.2001

Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 619/01 Generaal Van Heutszlaan 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.07.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 74/01 Clervauxlaan 9, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 01.08.2001
388/01 Roompot 25, verbouwen en uitbreiden van een woning/berging
01.08.2001
708/01 Dordognelaan 34, bouwen van een garage/berging 01.08.2001
Geweigerde sloopvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending SL01/0048 Boutenslaan 52/Camphuysenstraat, slopen van beschermde woonvorm Den Kornier 27.07.2001

Geweigerde vrijstelling
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 2045/00 Rapelenburglaan 42, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.07.2001

Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO00/0028 Helmerslaan 21, uitbreiden van een woning 27.07.2001
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Beslissing op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1809/00 Sedanlaan 13a, verlenen van een bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 31.07.2001
De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225,- (e 102,-) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225,- (e 102,-) griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450,- (e 204,-) griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450,- (e 204,-) griffierecht te worden betaald.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven '
Lees ook