Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 976/01 Akerendam 2, bouwen van een serre 13.08.2001 1237/01 Aalsterweg 47, plaatsen van een tuinhuisje 14.08.2001 1235/01 Sagittalaan 26, bouwen van een serre 14.08.2001 1234/01 Rivierstraat 30/Jan van Boendalelaan 4, bouwen van een schansmuur 14.08.2001
1233/01 Mainelaan 171, plaatsen van 2 rolluiken 14.08.2001 1239/01 Eeuwig Licht 39, bouwen van een serre 14.08.2001
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 223/01 Egelstraat, bouwen van 68 woningen met 3 werkruimtes 13.07.2001
1221/01 Schultinghstraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.08.2001
171/01 Karel v.d. Woestijnelaan 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.08.2001
1222/01 Geert Grootestraat 43, bouwen van een serre 09.08.2001 857/01 Viottastraat 11, uitbreiden van een woning 09.08.2001 1000/01 Frankrijkstraat 79, plaatsen van een tijdelijk 1-klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar 09.08.2001
406/01 Mispelhoefstraat, bouwen van 3 bedrijfshallen met kantoren 09.08.2001
753/01 Lavendelplein/1e Kruizemuntstraat, bouwen van een fotozuil/kunstwerk 10.08.2001
1227/01 Kleine Berg 38 en 40, vervangen van de voorpui, kozijn en deur 10.08.2001
1226/01 Stratumseind 27, verbouwen van een winkel tot restaurant 10.08.2001
1225/01 Engelsbergenstraat 47, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 10.08.2001
1224/01 Anna Paulownastraat 26, aanbouwen van een serre 10.08.2001 1223/01 Meierijlaan 4, verbouwen en wijzigen van een woning 13.08.2001
1188/01 Picardiehof 8, bouwen van een blokhut 13.08.2001 1045/01 Groot Bijgaardenlaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 13.08.2001 1046/01 Groot Bijgaardenlaan 30, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 13.08.2001 495/00 Italiëlaan 91, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.08.2001
328/01 Italiëlaan 89, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.08.2001
1230/01 Heeghtakker 58a, verbouwen van een balkon tot serre 13.08.2001

1231/01 Flight-Forum, kavel 2b, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren 13.08.2001
1229/01 Kreugelstraat 1, aanbrengen van 2 lichtbakken 10.08.2001 1236/01 Moggendries 17 en 19, uitbreiden van een woning door middel van een dakterras 14.08.2001
1241/01 Generaal Marshallweg 118, uitbreiden van een woning 14.08.2001

755/01 Van Oldenbarneveltlaan 42, uitbreiden van een berging met carport 14.08.2001
920/01 Meerhoven aan de Grasrijk, bouwen van en telefooncentrale 14.08.2001
1001/01 Jan Hilgersweg 16, plaatsen van een gsm-mast en aka-huisje 14.08.2001
1238/01 Tongelresestraat 15, plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel 14.08.2001

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0091 Nieuwe Achtse Heide, slopen van nishutten 10.08.2001
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 23 augustus 2001 tot en met 5 september 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: bouwen van 40 twee onder één dakwoningen, Meerhoven-Zuid aan de Grasrijk (786/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. wijzigen gebruik op- en overslag, Turnhoutlaan 3-5 (868/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 14, lid 14.4.4 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel. uitbreiden van een tijdelijk magazijnruimte, Meierijlaan 47 (707/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 23 augustus 2001 tot en met 19 september 2001 liggen liggen bij bovengenoemde locaties voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: uitbreiden van een woning, Normandiëlaan 54 (784/01); uitbreiden van een woning, Normandiëlaan 56 (783/01); bouwen van een berging/schuur, Zeelsterstraat 261 (1118/01); plaatsen van een tuinhuisje, Otello 57 (1620/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 23 augustus 2001 tot en met 19 september 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
uitbreiden van een basisschool, Hettenheuvellaan 2a (166/01); uitbreiden van een huisartsenpraktijk, Kastelenplein 172 (1765/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1122/01 Heesakkerstraat 1, bouwen van een houten tuinhuisje 09.08.2001

1212/01 Raatven 25, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.08.2001
1097/01 Schouwbroekseweg 8, uitbreiden van een woning 14.08.2001

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1019/01 Amerlaan 12, plaatsen van een tuinhuisje 09.08.2001
Afwijzing meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1188/01 Picardiehof 8, bouwen van een blokhut 09.08.2001 1172/01 Gelaarsde Kat 30, bouwen van een hobbyruimte 10.08.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 822/01 Jan Smitzlaan 12, verbouwen van een orthodontiepraktijk 09.08.2001
1823/00 Jan de Oudestraat 20, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een schutting 09.08.2001
739/01 Bordeauxlaan 16, bouwen van een serre 09.08.2001 843/01 Pieter Huyssensweg 19, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 09.08.2001
817/01 Schans 39, verbouwen van de voor- en achtergevel 09.08.2001 1827/00 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 227, bouwen van een woning 09.08.2001
738/00 Helmerslaan 21, uitbreiden van een woning 09.08.2001 764/01 Ganserd 2, bouwen van een garage 10.08.2001 834/01 Tovermolen 14, bouwen van een serre 10.08.2001 965/00 Mantualaan 38, wijzigen bouwvergunning
met betrekking tot het uitbreiden van een woning 10.08.2001 176/01 Schouwbroekseweg 27, bouwen van een garage/berging 10.08.2001 32/01 Hurksestraat 15, uitbreiden van een opslagbedrijfshal 13.08.2001
1976/00 Rigoletto 39, uitbreiden van een woning 13.08.2001 323/01 Puthof 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.08.2001 1986/00 Wolvendijk 157, bouwen van een carport/berging 13.08.2001 777/01 Winkelcentrum Woensel 62, plaatsen van lichtreclames 13.08.2001
4/01 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 220, bouwen van een woning 13.08.2001
907/01 Beziershof 12, uitbreiden van een woning 13.08.2001 726/01 Marktstraat 5, 5a en 7, veranderen ingang pand Van Haren 14.08.2001
842/01 Lisieuxhof 29, uitbreiden van een garage 14.08.2001 796/01 De Steenmarter 5, bouwen van een garage, magazijn en opslagruimte 14.08.2001
1878/00 Vlokhovenseweg 83, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.08.2001
446/01 Vrijkensven 2, uitbreiden van een woning 14.08.2001 828/01 Tovermolen 16, bouwen van een serre/berging 14.08.2001 948/00 Tongelresestraat 354 en 356, verbouwen van een winkelruimte en studentenwoningen 15.08.2001
614/01 Hondsruglaan 94, uitbreiden van een woning 15.08.2001 1240/99 Binnenwiertzstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.08.2001
724/01 Luchthavenweg 67, bouwen van een onverlicht paneel met neonrelieftekst 15.08.2001
857/01 Viottastraat 11, uitbreiden van een woning 15.08.2001
Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
722/01 Lemmenslaan 74, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.08.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1107/01 Orleanshof 15, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 09.08.2001
1096/01 Aalkensland 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 09.08.2001
1412/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 209, bouwen van een woning 09.08.2001
2126/99 Marconilaan 70, uitbreiden van een kerkgebouw 09.08.2001 661/01 Hoogstraat 229, verbouwen en uitbreiden van een kinderdagverblijf 10.08.2001
1078/01 Gestelsestraat 134, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.08.2001
1083/01 Hartelstein 1, uitbreiden van een garage 10.08.2001 602/01 Barnsteen 4, uitbreiden van een woning 10.08.2001 1995/00 Luchthavenweg 55a, plaatsen van een rotapaneel 10.08.2001 1067/01 Keizer Karel V Singel 8, bouwen van een fietsenstalling 14.08.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 869/01 Tovermolen 22, bouwen van een serre 10.08.2001 866/01 Marconilaan 1, plaatsen van een e.z.-lichtbak 15.08.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
568/99 Van Dormaalstraat 1, gedeeltelijk intrekken van de verleende bouwvergunning voor het bouwen van een praktijkruimte, serre en berging 10.08.2001

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres Datum verzending
SL01/0077 Begijnenhof 29, vervangen/verwijderen van scheidingswanden, plafond en vloerbedekking 09.08.2001
SL01/0087 Pisanostraat 57, gedeeltelijk slopen van cv-ruimte en toiletunit 09.08.2001
SL01/0056 Woenselse Markt 46, slopen van een woon-/winkelpand 14.08.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven '
Lees ook