Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 18 juli 2001
Bouwvergunningen

830/01 Javalaan 13, plaatsen van een tuinhuisje 03.07.2001 1077/01 Koningskinderen 18 en 20, bouwen van een carport 06.07.2001 1081/01 Dordognelaan 140, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.07.2001
1056/01 Van Blankenburgstraat 9, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.07.2001
1068/01 Sint Trudostraat 2b, bouwen van een berging en uitbreiden van een woning 06.07.2001
500/01 Bloedkoraal 8, plaatsen van een tuinhuisje 05.07.2001 1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 10.07.2001 1097/01 Schouwbroekseweg 8, uitbreiden van een woning 10.07.2001 1092/01 Van Blankenburgstraat 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.07.2001
1093/01 Opaal 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.07.2001
1042/01 Zandkever 51, plaatsen van een inpandig rookkanaal 03.07.2001 1034/01 Stratumsedijk 44, plaatsen van reclame 02.07.2001 279/99 Frederiklaan, bouwen van 3 wooneenheden/studio's 02.07.2001 529/00 Meerkollaan, bouwen van een kantoorvilla 03.07.2001 528/00 Meerkollaan, bouwen van een kantoorvilla 03.07.2001 1050/01 Shakespearelaan 52, plaatsen van een tuinhuisje 03.07.2001 1049/01 Spaarnestraat 42, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.07.2001
1048/01 Ministerlaan 3, bouwen van een erker in de zijgevel 03.07.2001 1047/01 Groot Bijgaardenlaan 58, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van dakopbouw 03.07.2001
1054/01 Hondsruglaan 96, uitbreiden van een woning 04.07.2001 1053/01 De Schakel 20, bouwen van een tijdelijk kantoor (2 à 3 jaar) 04.07.2001
1043/01 Charles Dickenslaan 15, uitbreiden van een woning 03.07.2001 251/01 Bretagnehof 28, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.07.2001
1055/01 Rubinsteinlaan 37, uitbreiden van een woning 04.07.2001 1501/00 Waterkantstraat, bouwen nieuwbouw Poli FPC en deeltijdbehandeling 03.07.2001
1046/01 Groot Bijgaardenlaan 30, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 03.07.2001 1045/01 Groot Bijgaardenlaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 03.07.2001 1044/01 Julierpas 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.07.2001
199/01 Kneppelhoutstraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.07.2001
11/01 Zandhagedis, bouwen van een woning 04.07.2001 1906/00 Kortonjolaan 7, uitbreiden van een woning 04.07.2001 917/99 Heezerweg 75a, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand 04.07.2001
664/01 Gestelsestraat 30, uitbreiden van een woning 04.07.2001 2202/98 hoek Woenselse Markt/Bakkerstraat, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot indeling Rabobank en het aanpassen van de gevels 05.07.2001
546/01 Henk van den Broeklaan 12, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage/berging 05.07.2001 1065/01 Martin Luther Kingstraat 21, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.07.2001
1064/01 Hagenkampweg Zuid 190, verbouwen van een woning 05.07.2001 1063/01 Kardinaal Van Rossumlaan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.07.2001
1061/01 hoek Waalstraat/Lekstraat, verbouwen bankgebouw ten behoeve van geldautomaat 05.07.2001
1058/01 Orteliusweg 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.07.2001
1069/01 Firmamentlaan 16, uitbreiden van een woning 06.07.2001 1073/01 Dr Schaepmanlaan 24, plaatsen van een erfafscheiding 06.07.2001
1074/01 Jacques Perkstraat 9, uitbreiden van een woning 06.07.2001 1075/01 Diamantring 114, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.07.2001
1082/01 Anjelierstraat 54, uitbreiden van een woning 09.07.2001 1083/01 Hartelstein 1, uitbreiden van een garage 09.07.2001 1086/01 Elsenestraat 5 en 9, uitbreiden van twee woningen 09.07.2001 534/01 bedrijventerrein Bokt West aan de Esp, kavel 090, bouwen van een bedrijfspand en kantoor 09.07.2001
943/01 Meerhoven aan de Grasrijk, bouwen van 43 woningen 09.07.2001 1087/01 Emmasingel (gebouw EC, ED en EDY), bouwen van een ondergrondse parkeergarage 09.07.2001
1067/01 Keizer Karel V Singel 8, bouwen van een fietsenstalling 06.07.2001
1798/00 Mortierlaan, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf 06.07.2001 439/00 Woenselsestraat 19-28, uitbreiden van magazijnen ten behoeve van winkels 06.07.2001
1072/01 Tullelaan 26, bouwen van een garage 06.07.2001 1095/01 Schweitzerlaan 44, uitbreiden en verbouwen van een woning 10.07.2001
1096/01 Aalkensland 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 10.07.2001
SL01/0077 Begijnenhof 29, vervangen/verwijderen van scheidingswanden, plafond en vloerbedekking 02.07.2001
SL01/0078 Vogelkerslaan 2, slopen van een woning 05.07.2001 SL01/0025 Cornelis Dopperstraat 2-10, vervangen van kozijnen, dakpannen, dakramen/-kapellen 11.07.2001
Van 19 juli tot en met 1 augustus 2001 liggen bij de dienst Stedelijke situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* wijzigen gebruik keukenactiviteit in verband met cateringbedrijf, Waterroosstraat 37 (853/01.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.3, sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.

* verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsruimte, Bokt 10 (1055/99). plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 16, lid
1 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt Oost 1992.

* bouwen van een zitgelegenheid met overkapping in een wijkpark, Aanschotpark (774/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.

* bouwen van een woning, Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 226 (325/01);

* bouwen van een energiehuis met nutsruimten W3, Meerhoven aan de Grasrijk (795/01);

* bouwen van een energiehuis met nutsruimten W1, Meerhoven aan de Grasrijk (794/01);

* bouwen van een woning, Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 221 (1880/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 19 juli tot en met 15 augustus 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een schakelapparatuurkast, Gebroeders Ganslaan 7 (776/01);

* bouwen van een trafostation, Flight Forum (934/01);
* plaatsen van een blokhut/berging, Zandkever 12 (917/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, Lyonhof 18 (956/01);

* verbouwen van de oostgevel en de entree westgevel, Het Eeuwsel 2 (478/01);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Nieuwpoortstraat 13 (1669/00);

* plaatsen van een hekwerk rond 3 laaddocks, Hurksestraat 34 (472/01);

* verbouwing ten behoeve van een opgang naar de bovenwoning, Kruisstraat 138 (517/01);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Sint Claralaan 18 (212/00);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Assepoester 29 (561/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 19 juli tot en met 15 augustus 2001 liggen bij bovengenoemde situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* bouwen van een 10kv-station, Gagelstraat (2020/00);
* verbouwen en uitbreiden van een verkoopgebouw van benzineverkooppunt, Jeroen Boschlaan 5 (1129/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 19 juli tot en met 1 augustus 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

* verbouwen en uitbreiden van een kantoor, Ten Hagestraat 11 (MO01/0016).
dit plan schriftelijk zijn/haar zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. 905/01 Gelaarsde Kat 23, bouwen van een serre 05.07.2001 906/01 Andriessenstraat 1, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.07.2001
945/01 Evreuxlaan 91, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.07.2001
780/01 Krabbestraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.07.2001
914/01 Dordognelaan 101, plaatsen van een tuinhuisje 11.07.2001 973/01 Koningskinderen 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.07.2001
926/01 Evreuxlaan 54, plaatsen van een tuinhuisje 11.07.2001 940/01 Zijpendaal 35, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.07.2001
Van rechtswege verleende toestemming
801/01 Haverdriesweg 17, bouwen van een tijdelijk sanitair-unit voor maximaal 5 jaar 12.07.2001
809/01 Strobloemstraat 48, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.07.2001
825/01 Christinastraat 144, verbouwen van een appartement 05.07.2001 698/01 hoek Gasthuisstraat/Sint Jorislaan, gedeeltelijk wijzigen gebruik woning en het bouwen van een carport 05.07.2001 533/01 Agaat 63, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 06.07.2001
860/01 Bennekelstraat 163, bouwen van een serre 06.07.2001 939/01 Schalmstraat 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.07.2001
880/01 Donk 2, plaatsen van een raamkozijn 09.07.2001 885/01 Hoekakkerweg 12, uitbreiden van een woning 09.07.2001 779/01 Samuel Richardsonlaan 18, uitbreiden van een woning 09.07.2001 1855/00 bij Hooidonk 8, bouwen van een voetgangersbrug over de Dommel 09.07.2001
143/01 Sprookjesbosch 72, uitbreiden van een woning 09.07.2001 1519/00 Aanschot 76, bouwen van een carport 09.07.2001 773/01 Eeuwig Licht 55, uitbreiden van een woning 09.07.2001 1068/99 Bilderdijklaan 10, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van het Stedelijk Van Abbemuseum 09.07.2001
793/01 Rode Kruislaan 67, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.07.2001
627/01 Mortierlaan 125, plaatsen van 2 raamkozijnen 10.07.2001 742/01 Dordognelaan 34, vergroten dakkapel in het voorgeveldakvlak 10.07.2001
1581/00 Parijslaan 23, uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 10.07.2001
790/01 't Hofke 35, verbouwen van een winkelpand 10.07.2001 498/01 Nijenrode 50, bouwen van een garage/berging 11.07.2001 619/01 Generaal Van Heutszlaan 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.07.2001
220/01 Krommenbeemd 46, uitbreiden van een woning 11.07.2001 122/01 Ad Luijkxlaan 1, uitbreiden van een woonhuis met een hobby-/bergruimte 11.07.2001
692/01 Bussemakerweg 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.07.2001
Geen bouwactiviteit
1036/01 Kleinakkerweg, uitbreiden van parkeerplaatsen 06.07.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 929/01 Adriaan Mulderweg 20a, aanbrengen van een reclameplaat op de voor- en achtergevel 11.07.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 220/00 Lohengrinlaan achter 1a, bouwen van een toiletgebouw 05.07.2001 323/01 Puthof 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.07.2001 1695/00 Jan Hilgersweg/Henri Wijnmalenweg, bouwen van bedrijfsruimten met kantoren 11.07.2001
Verleende sloopvergunningen
SL01/0064 Roelofspad 2-8, Van Reespad 2-8, Poggenbeekstraat 4-10 en Roghmanpad 2-8, slopen van asbest in 4 ketelhuizen 05.07.2001 SL01/0066 Ritsaertstraat e.o. (complex 107.1 en 107.2), slopen en vernieuwen van daken, badkamers en rioleringen 05.07.2001 SL01/0057 Habsburglaan 1, slopen van een noodgebouw 05.07.2001 SL01/0071 Mispelhoefstraat 31, slopen van een woning en schuur 05.07.2001
SL01/0068 18 Septemberplein 22-3/Vestdijk, gedeeltelijk slopen van een winkel 05.07.2001
SL01/0073 Hugo van der Goeslaan 1, vervangen/vernieuwen van leidingisolatie 05.07.2001
SL00/0126 De Rondom, slopen van traforuimten en waterkelder en het gedeeltelijk slopen van binnenwanden en buitengevel 05.07.2001 SL01/0076 Deken van Somerenstraat 3, slopen van een fietsenstalling 05.07.2001
aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank voor het rooien van onderstaande boom/bomen kapvergunning is verleend: Stadsdeel Stratum

* 12 bomen aan de Aalsterweg i.v.m. de iepenziekte. Verzenddatum vergunning 10 juli 2001.

Stadsdeel Gestel

* 1 boom bij de ingang van het Sint Lambertus kerkhof aan de Hoogstraat 229: de boom is dood en kan bij storm gevaar opleveren. Verzenddatum vergunning 13 juli 2001.

* 4 bomen, waarvan 3 aan de Duinkerkenlaan 4 en 1 aan de Nanteslaan 3: de bomen veroorzaken lichtreductie, stormgevaar en schade aan eigendommen en zijn te groot in verhouding tot de tuin;
* 1 boom aan de Bordeauxlaan 64: de boom veroorzaakt overlast en is te groot in verhouding tot de tuin;

* 3 bomen aan de Hobokenlaan 13: de bomen veroorzaken lichtreductie, overlast en groeibelemmering en zijn te groot in verhouding tot de tuin;

* 8 bomen aan de Pieter Poststraat 13a in verband met de reconstructie van een schoolplein en het afsterven van de bomen (herplant).
Verzenddatum vergunning 10 juli 2001.
Stadsdeel Woensel-Zuid

* 2 bomen in de achtertuin van de Generaal van Haersoltelaan 6: het betreft bomen die lichtreductie veroorzaken, te groot zijn in verhouding tot de tuin en overlast veroorzaken i.v.m. een allergie van de bewoner.
Verzenddatum vergunning 6 juli 2001.
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in betreffende Stadsdeelkantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Eindhoven, 18 juli 2001

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven '
Lees ook